درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > سیاست اقتصادی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Economic Integration in Asia ، مهر ۱۳۸۸
همگرایی اقتصادی در آسیا
مقاله حاضر با موفق فرض نمودن همکاری منطقه‌ای در سطح فرودولتی در آسیا به ارائه راهکارهای اقتصادی برای افزایش همگرایی اقتصادی در این نقطه از جهان می‌پردازد. بااین‌وجود همکاری‌های اقتصادی که در دهه 1990 کاملا در آسیا کم‌رنگ بود امروزه نیز همچنان محیطی جدید اما پویا می‌باشد. افزایش قدرت اقتصادی چین و هند به‌عنوان بازیگران کلیدی منطقه، سیاست‌های دولت‌های منطقه برای گسترش همکاری اقتصادی درون منطقه‌ای و تجربه ناشی از بحران مالی سال‌های 1997 و 1998 ازجمله مهمترین عواملی است که منطقه‌گرایی اقتصادی در شرق آسیا را تقویت نموده است.
در چرخش قدرت جهانی معاصر، واشنگتن خواهان در دست داشتن رهبری است در حالی که آسیا در حال رشد سریع بوده و در حال تبدیل قدرت اقتصادی خود به توان نظامی و سیاسی است. انتقال قدرت از غرب به شرق در حال وقوع است و به‌زودی به صورت چشمگیری زمینه‌های وقوع چالشهای بین‌المللی و خود چالش‌ها را ایجاد خواهد کرد. اکنون دولت‌های پر‌جمعیت آسیا خواهان ایفای نقش بیشتری در عرصه جهانی هستند، همانند ژاپن و آلمان در جنگ جهانی دوم. این قدرت‌های نوظهور نیز دارای گرایش‌های ملی‌گرایانه بوده و خواهان رفع بی‌عدالتی‌های گذشته و باز یافتن جایگاه حقیقی خود هستند. آسیا رشد خود را آغاز کرده و اگر قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای بتوانند با ثبات باقی بمانند می‌توانند رشد سریع را برای چندین دهه با خود همراه داشته باشند.

۱