درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > دولت‌ها > (۱۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        با وجود بروز تحولات دموکراتیک در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، هم دستگاه پلیس و هم رویه‌های قضایی در بیشتر نقاط جهان در حال توسعه، همچنان در بند سواستفاده و ناکارآمدی هستند. هنگامی که جرم و خشونت اجتماعی، نظم اجتماعی را از بین می‌برد، نظم سیاسی دموکراتیک نیز پس از آن نابود خواهد شد. در این راستا مقاله حاضر با شرح واقعیت‌های گذشته و حال در مورد رژیم پلیسی به بررسی تکامل دکترین‌ها و عملکردهای نظم عمومی می‌پردازد. از دیگر مسائل مورد بررسی در این مقاله، موضوع جرم و تاثیر آن بر نظم عمومی است.
با توجه به آنکه از نظر نویسنده مفاهیم کلی تئوری اقتصادی به فهم تغییر سیاسی بین‌المللی کمک می‌کند، در این اثر به توضیح دیدگاه تئوری اقتصادی و نقش تحولات اقتصادی، تکنولوژیکی به قدرت نسبی آنها در تعیین ماهیت و اهداف نهادهای اجتماعی اشاره می‌کند. تاکید نویسنده بر تداوم ماهیت و سرشت روابط بین‌الملل و نقش کلیدی قدرت از نقاط قوت این کتاب است که تحولات و حوادث اخیر روابط بین‌الملل از جمله مسائل افغانستان و عراق و نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده آمریکا به عنوان هژمان جهانی در این حوادث، مؤید صحت دیدگاه نویسنده است که البته نظریه‌ای بدیع و نواندیشانه نیست.
۳. جهانی شدن و جهان سوم ، خرداد ۱۳۸۵
بحث حاضر موضوع سخنرانی دکتر قوام است که در تاریخ 5 اسفند 1382 ارائه شده است. وی معتقد است در عصر جهانی شدن یعنی در دوران جنگ سرد یا عصر مدرنیته، شهروندی دچار تجزیه می‌شود، یعنی هم در زمینه هویت ما با شناور شدن هویت، هم در ارتباط با حقوق، حقوقی که افراد در جامعه دارند و هم تکالیفی که در قبال برخورداری از این حقوق نسبت به دولت دارند شناخته می‌شویم. لذا کشورهای جهان سوم در این دوران باید با مفهوم‌سازی‌های جدید خودشان را وفق دهند و در حقیقت نقش داشته باشند. در ایران بجای به‌کارگیری این پدیده، با آن از بعد سیاسی و امنیتی برخوردار شده و تقابل صورت می‌گیرد.
جهانی شدن که در مفهوم جهانی به دهه 1980 بازمی‌گردد، به عنوان فرایند شدت گرفتن تعامل از دور، میان مردم سراسر دنیا تعریف می‌شود. بر طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول، جهانی شدن فرایندی اقتصادی با تاثیرات شگرف اجتماعی و سیاسی است. مقاله حاضر به بررسی شاخصه‌های جهانی شدن از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی می‌پردازد. سپس با تعریف «حکومت جهانی» به بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان جهانی شدن می‌پردازد.
کتاب حاضر که به زبان ترکی استانبولی نوشته شده، به بررسی سیر تحول در پدیده تروریسم و تغییرات حقوق بین‌الملل در این زمینه می‌پردازد. تروریسم از نظر نویسنده کتاب مراحل مختلفی را طی می‌کند و در هر مرحله شکل خاصی می‌گیرد. این مراحل عبارتند از: تروریسم در داخل کشور، تروریسم دولتی و فرادولتی، تروریسم در حال بین‌المللی شدن و تروریسم بین‌المللی. در خصوص صلاحیت و اختیار دولت‌ها در استفاده از قوه قهریه برای مقابله با تروریسم بین‌المللی نیز دو دیدگاه را مطرح کرده است: اولین دیدگاه بیان می‌دارد که دولت‌ها در قالب حق دفاع مشروع نظام بین‌الملل صلاحیت توسل به زور و قوه قهریه را در برابر تروریسم دارند و دومین دیدگاه مبتنی بر توجه به حقوق بشر در اثنای مبارزه مسلحانه است.
جهانی شدن و محلی شدن (یا محلی‌گرایی) دو فرایند اجتماعی جهانی در حال وقوع هستند. این دو فرایند به ظاهر متناقض به نظر می‌رسند؛ اما در مقاله حاضر تلاش می‌شود تا پیوستگی بین آنها مورد توجه قرار گیرد. جهانی شدن حاکی از ظهور جامعه‌ای جهانی در گسترده‌ترین مفهوم آن است. محلی‌گرایی نیز بر خیزش یا احیای هویت‌های فرهنگی ـ محلی، گاهی در درون و گاهی در ماورای مرزهای یک دولت دلالت دارد. جهانی شدن بر افق‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی ـ فرهنگی عالمگیر، و محلی‌گرایی بر ویژگی‌های خاص فرهنگی ـ اجتماعی در فضای محدود تاکید می‌کند. هر دو فرایندهایی ناتمام، اما در جهت‌‌گیری معین به شمار می‌آیند.
رشد پدیده جهانی شدن و افزایش مبادلات فرهنگی در سطح جهان باعث تحول دیگری نیز شده است و آن، افول برخی کارویژه‌های دولت است. با وجود آنکه در حال حاضر دولت دارای نقش مهمی در امور داخلی و بین‌المللی است، بدون شک جایگاه آن تنزل کرده است. به این ترتیب، با توجه به کاهش نقش کنترل‌کننده دولت‌ها، به تدریج آگاهی و درک جوامع مختلف به یکدیگر نزدیک می‌شود و با تحکیم فرهنگ جهانی که در آن مردم بر اساس زبان و فهم مشترک فکر و رفتار کنند، همگرایی جهانی به نحو مطلوب‌تری تامین خواهد شد.
از آنجا که ویلسون آمریکایی و وبر آلمانی از پیشگامان و بنیانگذاران نهضت مدیریت دولتی مدرن در کشورهای صنعتی غرب هستند، اکثر مقالات و نوشته ها در رابطه با علم اداره، بوروکراسی و مدبریت دولتی در سده بیستم از آراء این دو متاثر است. لذا در این نوشتار اندیشه‌های این دو شخصیت دانشگاهی در باره اداره، دیوانسالاری و سیاست مورد بحث قرار گرفته است. ویلسون در نظریات خود برتری قوه مقننه را بر قوه مجریه محور قرار میدهد و ویر بر نفوذ بیشتر قوه مجریه معتقد است.
۹. متافیزیک و سیاست ، تير ۱۳۸۳
یررسی ماهیت و نیز گستره عنصر متافیزیک در تئوری سیاسی هنجاری در مورد مفهوم دولت و حقوق بشر محورهای مباحث نوشتار است. در این جهت مدعای اصلی نویسنده آن است که تئوری یادشده یکسره متافیزیکی است و نخست توضیح می‌دهد که گر چه در ظاهر به نظر می رسد که مبنای تئوری دینی(کلامی)با تئوری عقلانی متفاوت است، اما در واقع چنین نیست و هردو از بک عنصر اساسی متافیزیکی در شالوده خود بهره‌مندند. دوم آن که چه بسا پنداشته می شود که بین مبانی متافیزیک و تئوری غیر متافیزیکی که بر آن مبانی استوار می‌شود، تمایزیوجود دارد، اما چنین تمایزی قابل اثبات نیست. این که در علم سیاست جدید همچنان که از اندیشه هنجاری گریزی نیست،از متافیزیک سیاسی هم گریزی نیست نتیجه‌گیری نوشتار است.
بر طبق نظریه نظام جهانی واقعیت‌های عمیق و بنیادین سیاست جهانی که در واقع پنهان هستند، نشان داده می‌شود. ساختار نظام جهانی مطابق با منطق سرمایه‌داری جهانی سازمان‌یافته است و بنابراین هر تلاشی برای شناخت سیاست جهانی باید مبتنی بر درکی وسیع‌تر از فرایندها و جریان‌هایی باشد که در درون نظام جهانی عمل می‌کنند. همچنین، این نظریه استدلال می‌کند که حاصل ساختار نظام جهانی تضمین ادامه پیشرفت قدرتمندان و ثروتمندان به هزینه ضعفا و فقراست؛ لذا علاوه بر اینکه دیدگاهی تقریبا ناشناخته در روابط بین‌الملل عرضه می‌کند، تا حدودی نگران‌کننده و آزاردهنده نیز هست.

۱ | ۲ |