درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > رشد سیاسی > (۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در اين نوشتار سعی شده با مدل‌سازي ذهني، مجموعة متنوع نظريه‌ها در درخت واره‌اي منسجم سامان يابد و با تاكيد بر نظريه‌هاي جامعه‌محور و دولت‌گرا به عنوان دو طيف كلان نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سياسي، تنوع و تكثر موجود در نظريه‌هاي مذكور انسجام دروني و بيروني پيدا كند. نظريه‌هاي جامعه‌گرا مبناي تحقق توسعة سياسي را از پايين به بالا مي‌داند كه بر مدار جامعه مدني سامان مي‌يابد، اما نظريه‌هاي دولت‌گرا مبناي شكل‌گيري توسعة سياسي را از بالا به پايين مي‌داند كه بر مدار دولت مشروع و مقتدر تعين مي‌يابد. انتخاب هريك از دو مبدا تابعي از مشخصات جامعه و دولت در جوامع گوناگون است.
پرداختن به الگوی بومی توسعه از ضرورت‌های مهم عصر حاضر است. در این نوشتار این مهم با آسیب‌شناسی نظری و عملی توسعه و فهرست کردن مشکلات ناشی از به‌کارگیری نظریه و الگوهای رایج توسعه در جهان سوم و سپس مفهوم‌شناسی الگوی بومی توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت پذیرفته و در پایان الگوهای بومی توسعه، مشتمل بر اهداف اساسی پیشرفت، عدالت و معنویت معرفی شده است. در این الگو حاکمیت، مردم و روحانیت در تحقق اهداف اساسی مشارکت داشته، همزمان مسئولیت‌های ویژه خود را خواهند داشت.
نوشتار حاضر با رویکرد تلفیقی و با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه، به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که نقش بسیجیان در سازندگی و توسعه ملی کدام است؟ جامعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان (۲۵۷۹۴) نفر و نمونه آن شامل ۱۶۴ نفر بوده که با روش تصادفی ساده چند مرحله‌ای به‌دست آمده است، نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که رابطه متقابل و تنگاتنگی بین فعالیت‌های بسیج و سازندگی و توسعه ملی وجود دارد و بی‌توجهی به نیروی عظیم مردمی متعهد و متخصص بسیج، یکی از موانع مهم عقب‌ماندگی جامعه خواهد بود.
۴. فرهنگ سیاسی ایران ، مهر ۱۳۸۷
کتاب حاضر در قالب ۵ فصل و ۲ ضمیمه، به ارزیابی تحول در نظام باورها در مسیر مدنیت و عقلانیت پرداخته است. محتوای این کتاب را می‌توان متاثر از دیدگاه نویسنده در زمینه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی ایران دانست. اصطلاحات مورد استفاده در این کتاب غالبا بدون رجوع به منابع اصلی است؛ این ویژگی در کنار مواردی مثل استفاده زیاد از برخی منایع و استفاده حداقلی و گزینشی از منابع، پرسش‌های فراوانی را در مورد کیفیت و اعتبار علمی اثر ایجاد می‌کند. در این کتاب، نقش و جایگاه عوامل داخلی و خارجی و وضعیت ایستا یا پویای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، پاسخ روشنی نمی‌یابد.
۵. New competencies in democratic communication?Blogs, agenda setting and political participation ، فروردين ۱۳۸۷
قابلیت جدید در تبادل اطلاعات دموکراتیک؟ وبلاگ‌ها، برجسته‌سازی و مشارکت سیاسی
نوشتار حاضر به بررسی نقش وبلاگ‌ها در توسعه سیاسی، افزایش مشارکت شهروندان، شکل دادن دانش سیاسی جدید، بسیج افکار عمومی و کمک به نخبگان سیاسی برای شکل دادن به برنامه کاری خود پرداخته است به اعتقاد نویسنده اگرچه درحال حاضر مردم بیشتر به رسانه‌های سنتی گرایش دارند تا وبلاگ‌های معروف اینترنتی اما وبلاگ‌ها امروزه نقش بسیار مهمی در تحول مفهوم شهروندی و افزایش مشارکت سیاسی داشته است.
مسلماً تشکیل نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت‌های اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند، به‌سختی امکان پذیر است. اقتصاد بازار با محدودکردن قدرت دولت، و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند. اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده و این مبانی تضعیف‌کننده یا تقویت‌کننده اجتماعی و اقتصادی‌ است که وجود یا عدم دمکراسی را تسهیل می‌کند. ارتباط بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی به‌طور کلی مورد تأیید است اما درباره سازوکار این ارتباط، اجماعی وجود ندارد.

۱