درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای غربی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        جاممعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهم‌ترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از: پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. جامعه امن اروپای غربی همچون هر جامعه امن دیگر، هنجارها، هویت‌ها و منافع خاص خود را تعریف کرده است. در جامعه امن اروپای غربی، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (نانتو)، طلایه‌دار گسترش است. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تاریخی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که جامعه امن اروپای غربی ازطریق نهاد ناتو چگونه گسترش یافته است؟

۱