درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > اتیوپی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        این نوشتار به بررسی: تاریخ مناسبات ایران و اتیوپی (حبشه) پیش از اسلام، روابط ایران و اتیوپی پس از سقوط حکومت هایله ماریام، سطح نمایندگی ایران در اتیوپی، گزارشی از اوضاع داخلی اتیوپی، یادداشت‌های تفاهم ایران و اتیوپی و روابط اقتصادی دو کشور ایران و اتیوپی پرداخته است.
این نوشتار به گزارش سفر رئیس مرکز مطالعات آفریقا به اتیوپی اشاره دارد و می‌افزاید آقای قادری به اهمیت قاره آفریقا برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اشاره نمود و گفت منطقه شاخ آفریقا و اتیوپی به‌عنوان محوری‌ترین کشور این منطقه، جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد، وی در ملاقات با آقای آدیس دلنیسا، اهمیت کلیدی و نقش دو کشور در دو منطقه خلیج‌فارس و شاخ آفریقا را یادآور شد و اظهار امیدواری نمود تا روابط دو کشور، به‌ویژه در بعد اقتصادی گسترش یابد.

۱