درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > بهداشت > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        صلح در سیرالئون، نگرش جدید به شیوع بیماری‌های عفونی، خشونت علیه زنان و بحران اوگاندای شمالی، وقایعی می‌باشند که اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد جهت جلب توجه جهانیان به وقایعی که از دید رسانه‌ها دور می‌ماند، مطرح نموده و در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱