درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ارتش > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در صد سال اخیر، بخشی از خاورمیانه با پدیده­ مداخلات ارتش در سیاست روبه‌رو بوده است. اگرچه شیوه‌ها و سطوح مداخله در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما امنیتی کردن سیاست داخلی و مشکلات ارضی و مرزی در حوزه­ سیاست خارجی عمدتاً بهانه ‌ارتش برای حضور در سیاست بوده است. این نوشتار به بررسی تحولاتی در خاورمیانه پرداخته که حضور نظامیان در سیاست را با پرسش جدی مواجه کرده و به تدریج باعث عقب‌نشینی انان از سیاست شده است.
طرح موضوع «الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» از سوی مقام معظم رهبری در نخستین جلسه «اندیشه‌های راهبردی» نشانگر اهمیت این موضوع است. این الگو، به عنوان سندی بالادستی، ایجاد و حوزه‌های گوناگون هر جامعه‌ای را در برمی‌گیرد. از جمله این حوزه‌ها، حوزه دفاعی است. در نوشتار حاضر نویسندگان تلاش کرده‌اند ارکان، مبانی، انگیزه‌ها و کارکردهای الگوی بومی پیشرفت دفاعی را مورد ارزیابی قرار دهند. به عقیده نویسندگان، الگوی پیشرفت باید «چگونگی» نیل به پیشرفت را توصیف نماید و در این راستا باید ساختارها، فرایندها و ارتباطات را بیان کند.
بخش نخست نوشتار حاضر به بررسی سیر تحول نظریه‌های مهم مداخله ارتش در سیاست اختصاص دارد. در بخش دوم تلاش شده تا عوامل مهمی که به رشد نظامی‌گری (یعنی نفوذ نابجای نیروهای نظامی در سیاست) در کشورهای خاورمیانه منجر شده‌اند به ویژه در جوامع نظامی‌گرتر مانند اسرائیل، ترکیه و مصر شناسایی شده؛ عوامل تعیین‌کننده سطح مشارکت نظامیان در سیاست، ماهیت رابطه نظامیان با رهبران سیاسی در خاورمیانه بررسی شود و چشم‌انداز آینده نقش سیاسی ارتش‌های خاورمیانه ترسیم گردد.
۴. The Military Balance in the Middle East ، شهريور ۱۳۸۳
موازنه نظامی در خاورمیانه
موازنه نظامی در منطقه خاورمیانه موضوع مورد بررسی این کتاب می‌باشد. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن مرجعی برای تحلیلگران مسائل نظامی، متخصصان کنترل تسلیحات و کارشناسان خاورمیانه در جهان است. فصول این کتاب تصویری واضح از روندهای کیفی و کمی موازنه نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می‌دهد. همچنین سطوح نیروهای نظامی، هزینه‌های نظامی و سطح واردات نظامی هر یک از کشورهای منطقه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. سلاح‌ها‌ی کشتار جمعی و میزان و ماهیت نیروهای تروریستی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی این کتاب می‌باشد.

۱