درگاه دید > موضوعات > دین و مذهب > اسلام > (۸۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر تلاشي است براي برجسته ساختن زمينه‌هاي مغفولي كه امكان نيل به اهداف توسعه را به‌خصوص در كشورهاي اسلامي ازطريق رجوع به آموزه‌هاي شريعت هموار خواهد ساخت. فرضیه پژوهش این است که در جوامع مسلمان مي‌توان با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نظام اعتقادي مسلمين به‌گونه‌اي اقدام كرد كه احساس مسئوليت و اقدام عملي شهروندان براي عملياتي كردن اين اهداف برانگيخته شود. براي اثبات اين فرضيه تلاش شده است تا مبتني‌بر آموزه‌هاي اعتقادي و ايماني، ضمانت اجراهاي موثري براي التزام دروني دينداران به مشاركت در امور توسعه جوامع مسلمان به دست داده شود.
نوشتار حاضر به بررسی این مسئله پرداخته که آیا بیداری اسلامی سرکوب شده است و اگر نه، چرا نمی‌توان آن را سرکوب کرد؟ با نظر به اوضاع کنونی جهان و اتفاقات سال‌های اخیر در حوزۀ‌ کشور‌های عربی، نوعی بازگشت به هویت اسلامی و احیای آن در میان مسلمانان مشهود و غیرقابل‌انکار است. دراین‌میان، تأثیرپذیری این تحولات از انقلاب اسلامی ایران درجهت احیای این هویت، امری است که چندین بار مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. باید گفت انقلاب اسلامی نقطۀ عطفی در بازیابی هویت اسلامی در میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب «این بیداری اسلامی که مشاهده می‌کنید، اثرگرفته از حرکت عظیم ملت ایران است».
موضوع اصلی نوشتار حاضر، بررسي فرهنگ ساده‌زيستي از نگاه آموزه‌هاي ديني است كه نتيجة آن پياده‌سازي سبك زندگي اسلامي در جامعه است. هدف اين نوشتار، شناخت ابعاد و عناصر مختلف فرهنگ ساده‌زيستي در ارتباط با ايجاد سبك زندگي اسلامي است. اين نوشتار براساس تحقيق و جست‌وجوي كتابخانه‌اي از منابعي همچون قرآن كريم، نهج‌البلاغه، بحارالانوار، اصول كافي و ... اتخاذ شده، ضمن آنكه محوريت منابع، قرآن كريم بوده است. نتيجه آنكه ساده‌زيستي، نوعي سرمايه است. با توجه به زندگي محدود و نيازهاي گوناگون بشر بايد انسان براي نيازهاي ماندگار خود سرمايه‌گذاري كند. در سير الي‌الله كه هدف نهايي خلقت انسان است، بهترين زاد و توشه، سبك‌بالي است
این نوشتار برخی از رویکردهای مهم نظری دربارۀ احیای اسلام‌گرایی در جهان اسلام و خیزش جنبش‌های اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده توجه خاصی به پسااسلام‌گرایی به‌عنوان طرح‌واره تحلیلی در توجه به تغییر درون جنبش‌های اسلام‌گرایی و جوامع مسلمانان داشته است. طرح کلی این نوشتار مبتنی‌بر این واقعیت است که دو گفتمان اسلام‌گرایی و پسااسلام‌گرایی، قرائت‌های خود را از تغییر اجتماعی به ترتیب در راستای رویکردهای «از بالا به پایین» و «از پایین به بالا» ارائه داده‌اند.
این نوشتار در پي پاسخ‌گويي به اين پرسش اصلي است كه خيزش هاي اسلامي در جهان عرب چه فرصت‌ها و تهديدهاي منطقه‌اي را براي گرايش اسلام‌خواهي با قرائت «شيعي امت‌گراي» جمهوري اسلامي ايران به ارمغان خواهد آورد؟ در پاسخ نيز فرضيه مقاله، ارزيابي اين فرصت‌ها و تهديدها را به تبيين و اتخاذ «الگوي رفتاري» در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران وابسته دانسته و سه مولفه «بي طرفي فعال»، «اعتمادسازي» و «منطقه گرايي گفتماني» را از اصول تشكيل‌دهنده اين الگوي رفتاري بر شمرده است.
هدف این نوشتار از یک‌سو بیان ویژگی‌های دو دانش‌واژه «نظام سلطه»‌ و «بیداری اسلامی» و از سوی دیگر، تبیین آثار و پدیده‌های پدیده بیداری اسلامی بر نظام سلطه است. فرضیه اصلی پژوهش این است که بیداری اسلامی معادلات قدرت و مناسبات سیاسی را بین دولت‌های منطقه و فرامنطقه‌ای دستخوش تغییر کرده و با ویژگی‌های درونی و محیطی خود باعث شکل‌گیری بلوک جدیدی از قدرت خواهد شد که تغییر در مناسبات قدرت در نظام بین‌المللی را در پی خواهد داشت.
از اصول مهم حقوق بین‌الملل که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد پیش‌بینی شده، منع توسل به زور است؛ اما این ماده دارای یکسری استثناها است که از مهم‌ترین آن، امر دفاع مشروع است. اما مسئله اساسی این است که در حقوق بین‌الملل، تنها دفاع در شرایطی است که حمله واقع شده باشد و خطر به فعلیت رسیده باشد. بنابراین امر دفاع پیشگیرانه و دفاع قبل از حمله به رسمیت شناخته نشده و ممنوع است. اما دفاع پیشدستانه که در برابر خطر قریب‌الوقوع یا خطری که مقداری از آن واقع شده، در صورت علم و قطع به خطر، دارای مشروعیت است. در حقوق اسلام، ضمن شناسایی حق دفاع مشروع برای دفاع از مرزهای اسلامی، جان، مال، ناموس، دفاع قبل از حمله را تنها در صورت علم و یقین به حمله در آینده و با هدف عدم غافلگیری مسلمانان، مجاز شناخته است.
در اين نوشتار اقدامات اسلامي‌سازي دانشگاه در ايران از نگاه دانشگاهيان ارزشيابي شده است. دانشگاهيان شامل دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي ايران هستند كه دارای تعداد حجم نمونه1092 نفر دانشجو و 592 نفر استاد هستند. ارزشيابي كنشگران دانشگاهي از برنامه‌ها چندان مناسب نيست و ميزان موفقيت اغلب اين برنامه‌ها در حد متوسط يا كمتر از آن ارزيابي شده‌اند. كنشگران دانشگاهي 30 برنامه را براي اسلامي‌سازي دانشگاه مفيد نمي‌دانند، فقط از 4 اقدام دستگاه‌هاي اداري در دانشگاه‌ها ارزشيابي مثبت دارند و نسبت به 39 برنامه بي‌تفاوت بوده‌اند. بنابراين، عمليات اجرايي اسلامي‌سازي نظام سياسي جايگاه مناسبي در افكار كنشگران دانشگاهي نداشته است.
تاکنون درخصوص بیداری اسلامی اجلاس‌های زیادی در جهان برگزار شده است. اجلاس علما و بیداری اسلامی در تاریخ نهم و دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ در تهران و با هدف هم‌اندیشی و چاره‌اندیشی علمای اسلام درباره آخرین تحولات و مسائل نهضت عظیم بیداری اسلامی با مشارکت بیش از هفتصد نفر از عالمان و اندیشمندان مجاهد کشورهای مختلف جهان برگزار شد. در این اجلاس، شرکت‌کنندگان مسئله فلسطین را مهم‌ترین دغدغه و موضوع محوری جهان اسلام دانستند. براساس توافق علما د لحظات پایانی اجلاس، وظیفه خطیر علما و اندیشمندان جهان اسلام در شرایط کنونی، تبیین ابعاد نظری و بنیان‌های قرانی، روایی و فقهی بیداری اسلامی، اشاعه اهداف و آرمان‌های اصیل و مقابله با هر اندیشه افراطی یا تفریط‌گراینه‌ای است که در پی به انحراف کشاندن این حرکت مردمی است.
۱۰. الاسلاميون في عام 2012 ، خرداد ۱۳۹۲
اسلام‌گرایان در سال 2012
کتاب حاضر گزارشی راهبردی از وضعیت اسلام‌گرایان کشورهای عربی در سال 2012 است. نویسندگان در بخش اول به جنبش‌های اسلام‌گرایی پرداخته‌اند که با هدف ایجاد تغییر سیاسی می‌کوشند و در این زمینه به سه موردِ خاصِ اسلام‌گرایان اردن و سوریه و سلفی‌های تونس پرداخته است. بخش دوم کتاب به بررسی جنبش‌های اسلام‌گرایی اختصاص دارد که جزئی از بدنه حاکمیت به شمار می‌روند و نمونه‌هایی همچون اسلام‌گرایان مصر و لیبی و حکومت حماس را شامل می‌شود. در سومین بخش، خلاصه‌ای از مهم‌ترین پژوهش‌ها و تالیفات عربی و انگلیسیِ سال 2012 درباره جریان‌ها و جنبش‌های اسلام‌گرای عربی ارائه شده است و بخش چهارم کتاب هم روایتی از مهم‌ترین رویدادهای مربوط به جریان‌ها و جنبش‌های اسلام‌گرای جهان عرب در سال 2012 ارائه داده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |