درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > خلع سلاح > (۲۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        هدف این نوشتار روشن ساختن حدود، ثغور و قلمرو هنجارسازی در حقوق بین‌الملل خلع سلاح با نگاه ویژه به کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در زمینۀ محدود کردن تعریف سنتی حاکمیت دولت‌ها است. پرسش اصلی مقاله، دربارۀ میزان و درجۀ محدودیت‌های اعمالشدۀ برآمده از کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی بر اصل حاکمیت دولت‌ها است.
در کتاب تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین‌الملل، آخرین تحولات در عرصه تسلیحات متعارف و غیر متعارف مورد بررسی قرار گرفته، به شکلی که خواننده را از آخرین و مهم‌ترین تحولات نظامی و امنیتی جهان آگاه می‌سازد. نگاه غالب کتاب موضوع امنیت از زاویه کشورهای غربی و مبتنی بر رویکرد ما در مقابل آنهاست. به شکلی که این برداشت به خواننده انتقال می‌یابد که برای نویسندگان کتاب، حفظ امنیت کشورهای غربی بدون توجه به امنیت سایبر کشورهای جهان در اولویت قرار داشته است.
۳. The Agenda for the EU-US strategic partnership ، مهر ۱۳۹۰
دستور کار برای مشارکت راهبردی امریکا و اتحادیه اروپا
در سال 2010 انجمن اروپا-واشنگتن با همکاری موسسه EUISS کوشید تا دستور کار و برنامه‌ای برای چهار چالش اساسی داخلی و خارجی اروپا و امریکا پیدا کند. این چالش‌ها با مشورت متخصصین امریکایی و نیز مقامات رسمی آنان نگاشته شد و موجب تمرکز موضوعی طرح شد. روابط اروپا و امریکا پس از وقایعی چون جنگ عراق تا حدی دچار عدم توازن و تغییرات شده ‌است که نویسندگان لازم می‌دانند این روابط در همه زمینه‌ها دوباره بررسی گردند؛ اما در این کتاب تنها همین چهار چالش اساسی مطالعه می‌شوند که شامل موضوعاتی چون مشارکت اقتصادی فراآتلانتیکی، تجارت ناتمام در اروپا – بالکان و اروپای شرقی، روند صلح خاورمیانه : همکاری اتحادیه اروپا و امریکا و خلع سلاح و عدم گسترش تسلیحات : راهی به صفر جهانی را می‌گردند.
دیپلماسی خلع سلاح، تحقق اهداف و اصول دیپلماسی دفاعی را در حوزه تسلیحات و جنگ‌افزارها مورد هدف قرار می‌دهد. با توجه به وجود ساختارها، مبانی نظری، هنجارها و فرآیندهای بین‌المللی دخیل در محیط خلع سلاح، پیشبرد اهداف و اصول کلان دیپلماسی دفاعی در این حوزه مستلزم مداقه در ابعاد و مولفه‌های مختلف این عرصه است. این نوشتار ضمن بررسی گزینه‌های نظری و روش‌شناختی برخورد با مقوله خلع سلاح و الگوی مورد عمل کشورمان، اصول راهنمای ناظر بر طرح‌ریزی دیپلماسی خلع سلاحی ملی تبیین شده و کارکردهای مورد انتظار از این دیپلماسی در خدمت به دیپلماسی دفاعی کشور را مورد تحلیل قرار داده است.
۵. SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security ، خرداد ۱۳۹۰
کتاب سال سیپری: تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی
سیپری موسسه مستقل بین‌المللی است که در سال 1966 بنیان گذاشته شده‌ و به موضوعاتی چون جنگ، تسلیحات، کنترل سلاح و خلع سلاح پرداخته و برای سیاستگذاران، محققان و رسانه‌ها داده‌های تحلیلی فراهم می‌آورد. کتاب سال2011 سیپری ترکیبی از داده‌های اصلی در زمینه‌هایی چون هزینه‌های نظامی در جهان، نقل و انتقالات بین‌المللی تسلیحات، تولید سلاح، نیروهای هسته‌ای، عمده درگیری‌های مسلحانه و عملیات صلح چندجانبه با بیان هنر تحلیلی دولت‌ها از جنبه‌های مهم نظارت بر تسلیحات، صلح و امنیت بین‌المللی است که نمونه مشابه آن اولین بار در سال 1969 به چاپ رسیده‌است.
دیپلماسی خلع سلاح، یکی از مقوله‌های مهم زیر مجموعه دیپلماسی دفاعی است که اهداف و کارویژه‌های این دیپلماسی را از مجرای به‌کارگیری ظرفیت‌های تنظیم، تحدید و خلع سلاح و همچنین ایجاد سازوکارهای توازن قدرت تسلیحاتی، شفاف‌سازی و همکاری‌های پادمانی و رایزنی‌های دو و چندجانبه پیگیری می‌کند. این نوشتار به بررسی دیپلماسی خلع‌سلاحی در پرتو دیپلماسی دفاعی و همچنین تبیین اصول بنیادین دیپلماسی ایرانی خلع سلاح در این راستا پرداخته است.
تامین دفاع ملی، مستلزم به کارگیری مجموعه‌ای از منابع قدرت ملی در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که در آن میان، تسلیحات نقش و جایگاهی مهم دارد. در مقابل اندیشه تامین تسلیحات به عنوان لازمه دفاع ملی، جریانی فکری در سطح بین‌المللی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم غالب شده که سلاح را جنگ‌افروز شمرده است. در نوشتار حاضر به بررسی دیپلماسی خلع‌سلاحی کشورمان در پرتو مفهوم و راهبرد دیپلماسی دفاعی پرداخته شده است.
نوشتار حاضر در پی بررسی اصل حاکمیت دولت‌ها در چهارچوب تحولات حقوق بین‌الملل خلع سلاح و کنترل تسلیحات و ترسیم چشم‌انداز آینده می‌باشد و از جمله اینکه اولاً حاکمیت دولت‌ها تا چه میزان قادر است دربرابر تحولات خلع‌سلاح و کنترل تسلیحات که فی‌نفسه ناظر بر محدود کردن آزادی عمل دولت‌ها هستند، مقاومت نماید. ثانیاً اگر اصرار بر حمایت از حاکمیت دولت‌ها به‌ویژه به‌منظور بهره‌مندی کشورهای درحال توسعه از باقی هویت و شخصیت حقوقی‌شان در جهان معاصر مناسب و مطلوب باشد. ازنظر حقوق بین‌الملل چگونه می‌توان به این مطلوبیت در خلع‌سلاح دست یافت.
کنفرانس ملی چشم‌انداز خلع سلاح و کنترل تسلیحات در سال ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر برنامه‌ریزی شد و مورد حمایت مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین مجمع جهانی صلح اسلامی قرار گرفت. در این همایش که به دو شیوه فراخوان عمومی و مدعوین برگزیده در حوزه نخبگان برگزار شد، ۳۱ مقاله جهت انتشار در مجموعه مقالات همایش انتخاب و چهار مورد از آنها به منظور ارائه در همایش، مورد تایید قرار گرفت. همایش یک روزه در موعد مقرر از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸ در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی با حضور علاقه‌مندانی از نقاط مختلف کشور برگزار شد.
۱۰. Prospects for U.S.- Russian Arms control and Disarmament: A Russian Perspective ، شهريور ۱۳۸۸
چشم اندازی بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات روسیه و آمریکا : از منظر روسیه
متن حاضر با اشاره به اینکه روابط آمریکا و روسیه در دهه اول قرن بیست و یکم همچنان به عنوان عامل اصلی در حل‌وفصل مسائل امنیت جهانی و منطقه‌ای محسوب می‌گردد و در این میان چهارچوب فرآیند کنترل تسلیحات و خلع سلاح در قالب این روابط تعریف می‌شود، به بررسی روابط دو کشور در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات پرداخته است.

۱ | ۲ | ۳ |