درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > لبنان > روابط خارجی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        اصطلاح «میوه رسیده» عبارتی است که از طرف آمریکا به نظام سیاسی روسیه نسبت داده می‌شود. این عبارت حاکی از اعتقاد ایالات متحده به سقوط سوریه است. نگاهی به اوضاع کنونی سوریه نشان می‌دهد آمریکا قصد کمرنگ کردن نقش سوریه در منطقه و یا شاید نابودی این کشور را دارد. جهت آگاهی از احتمال محقق شدن این امر مقاله حاضر به بررسی تحولات داخلی و خارجی سوریه در سطح منطقه و بین‌المللی، از جمله تحولات در لبنان، عراق، فلسطین و برخورد دولت سوریه با این چالش‌ها و واکنش آن به تهدیدات قدرت‌ها می‌پردازد. در این راستا وضعیت کنونی سوریه در سه محور اقتصادی، نقش نیروهای مخالف و معارض داخلی، چگونگی رفتار سوریه به‌ویژه در لبنان بررسی و تحلیل شده‌ است.
همسایگی لبنان با رژیم اسرائیل و قرابت آن با سوریه و مردم فلسطین و نیز حضور مقاومت حزب‌الله در خط مقدم مبارزه با اسرائیل، سبب شده تا مسائل داخلی لبنان در کانون مسائل سیاسی خاورمیانه جای داشته باشد. مقاله حاضر سعی دارد با تمرکز بر انتخاب عمر کرامی به تحلیل اوضاع لبنان و بازتاب منطقه‌ای و در عین‌حال فرامنطقه‌ای آن بپردازد.
سید حسن نصرالله در پی ترور سیدعباس موسوی به دبیرکلی جنبش حزب‌الله رسید. در دوران مسئولیت او نه تنها حرکت جنبش دچار فترت و نقصان نشد، بلکه در پرتو تعمیق و تشدید رویارویی اسرائیلی ـ لبنانی به موازات تحکیم و تقویت ماهیت نظامی جنبش گستره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن نیز ابعاد تازه‌ای یافت. او در گفت‌وگویی با همشهری به بررسی اتهامات علیه حزب‌الله لبنان و ایران مبنی بر همکاری با القاعده، بررسی وضعیت گروه‌ها و جنبش‌های لبنان، نگاهی به اوضاع سیاسی لبنان و ارتباط با اسرائیل و نقش لبنان در اوضاع فلسطین و بررسی وضعیت عراق پرداخت.

۱