درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > وضع سیاسی و اجتماعی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        خاورمیانه قرن بیستم را با دکترین مبارزه سیاسی که توسط افسران آزادیبخش این منطقه آغاز شده بود ، به پایان رساند. افسرانی که اسطوره مردم خاورمیانه بودند. جمال عبدالناصر در مصر، حافظ اسد در سوریه و ... و بالاخره این نهضت با مرگ عرفات آخرین آنها پایان یافت . مقاله حاضر به تفصیل به بررسی تاریخی این موضوع و آغاز و پایان حرکت‌های مبارزاتی هریک از این افراد پرداخته است.
۲. Creat a New Era of Islamic-Relation by Supporthing Community Development ، مرداد ۱۳۸۳
ایجاد دوره جدیدی از روابط اسلامی- غربی با حمایت از توسعه جامعه
بررسی اوضاع اقتصادی در برخی کشورهای خاورمیانه از جمله مراکش ،اردن و... و مساله کمکهای خارجی به این کشورها که در راس آنها آمریکا قرار دارد موضوع اصلی مقاله می باشد. نویسنده با اذعان به اینکه این کمکها در حال حاضر وجود دارد معتقد است بایستی ابزارهای مؤثری برای مبارزه بافقر ومشکلات اقتصادی کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. از نگاه نویسنده اگر کشورهای غربی قاطعانه وبا شور وحرارت به کشورهای اسلامی کمک کنند این نوع از مساعدتها ثبات منطقه ای وامنیت بین المللی را در پی خواهد داشت.
وقوع جنگ‌ها و درگیری‌های متعدد و شدید در منطقه خاورمیانه آن‌را به منطقه‌ای بحران‌زده تبدیل کرده است. قدرت‌های عظیم صنعتی تمایل دارند رژیم‌های حاکم در منطقه ثروت بدهند و اطاعت بخرند. نگاهی به آمار خسارات و تلفات جنگ‌های سال‌های ۱۹۴۵تا ۱۹۹۲ نشانگر موانع توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه است. این مقاله به‌دنبال یافتن روش‌هایی برای بیان ریشه این‌گونه نابسامانی‌ها و درصدد پاسخ به این سوال است که با توسل به کدام روش می‌توان مسایل امنیتی ممالک خاورمیانه به‌خصوص جمهوری اسلامی ایران را فهم و نقد کرد.

۱