درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > کره جنوبی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ایران سومین بازار بزرگ محصولات کره‌ای در خاورمیانه است که اهمیت فراوانی در تامین انرژی این کشور دارد. با وجود روابط تجاری نسبتا طولانی، هر دو کشور سیاست خارجی متقابل خود را براساس جدایی سیاست از اقتصاد اتخاذ کرده‌اند. بنابراین پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که مهم‌ترین عناصر موثر در رویکرد این دو کشور درقبال یکدیگر چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهندۀ وجود عوامل موثر متعددی در تصمیم‌گیری‌ها و معادلات سیاست خارجی این دو کشور همچون حضور و نفوذ امریکا در شرق آسیا، تقابلات با کره ‌شمالی، افزایش تعاملات چین با ایران ازلحاظ سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی و روابط کره‌جنوبی با کشورهای عربی است.

۱