درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > مناطق ژئوپلیتیک > مدیترانه‌، نواحی > (۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Maritime security in the mediterranean: challenges and policy responses ، تير ۱۳۹۰
امنیت دریایی در مدیترانه: چالش‌ها و واکنش‌های سیاسی
بهار عربی به شکل جدی و در درازمدت امنیت مدیترانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. قبل از این بهار دول منطقه طبق توافقات دو یا چندجانبه تعهداتی در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با تروریسم و دیگر تهدیدات مطرح برای اروپا داشتند. اما تحولات بعد از بهار عربی، مدیترانه را در شرایط جدیدی قرار داده و تجدید توافقات و رسیدن به هماهنگی‌های جدید را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. از این‌رو پرداختن به امنیت مدیترانه از ابعاد مختلف، نیازی جدی برای اروپاست که در گزارش پیش‌رو و در قالب نشستی تخصصی مورد مداقه قرار گرفته است. این گزارش تلاش کرده تا دستاوردهای فعلی اروپا در امنیت دریایی در مدیترانه را به تصویر بکشد و اقدامات مورد نیاز آتی را مشخص سازد.
طرح «اتحادیه مدیترانه» کشورهای حاشیه دریای مدیترانه را دربر می‌گیرد، بدین معنی که به خاطر آن باید از طرح‌های موجود در زمینه سیاست مدیترانه‌ای اتحادیه اروپا نظیر مشارکت اتحادیه اروپا ـ مدیترانه (EMP) و بال جنوبی سیاست همسایگی اروپا (ENP) چشم پوشید و آنها را به حاشیه راند. تاثیر مثبت این طرح آن است که سیاست مدیترانه‌ای اتحادیه اروپا و در ذیل آن فرایند بارسلون و سیاست همسایگی با تمام نقاط ضعف و قدرتشان را بار دیگر مورد توجه سیاستمداران اروپایی قرار داده است.
۳. اروپا و مدیترانه: تاریخ روابط و طرح اتحادیه مدیترانه ، شهريور ۱۳۸۸
اوروبا و المتوسط: تاریخ العلاقات و مشروع الاتحاد من اجل المتوسط
اخیرا در چند کشور اروپایی در مورد طرح مدیترانه‌ای جدیدی با عنوان «اتحادیه مدیترانه‌ای» بسیار صحبت می‌شود. در زمانی که اقدامات اروپایی با نام‌ها و چارچوب‌های مختلف و در شرایط متفاوت یکی پس از دیگری در طول سال‌های گذشته نتوانسته گشایشی درباره مدیترانه ایجاد کند، این اتحادیه ایجاد جهشی جدید در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کرانه مدیترانه را هدف قرار داده است. این نوشتار با اشاره اجمالی به تاریخ سیاست‌های مدیترانه‌ای اروپا و نتایج آن، به بررسی محتوای طرح فعلی "اتحادیه مدیترانه" ، دلایل مطرح شدن آن و اختلاف در این خصوص پرداخته است.
اتحادیه مدیترانه علی‌غم برنامه‌های صلح‌طلبانه‌اش، با چالش‌هایی روبه‌روست که این چالش‌ها به لحاظ ماهوی متفاوتند و شامل ابعاد مختلفی از قبیل: چالش‌های شکلی، رفتاری با مقاصد استعماری و سیاست‌های اعتراض‌آمیز است. نوشتار حاضر به ارزیابی این چالش‌ها پرداخته است.
پس از روي كار آمدن نيكلا‌ ساركوزی، رئيس‌جمهور فرانسه، وی در برنامه‌های متعددی كه برای خود طرح كرد، طرحی به نام امنيت جمعی در دريای مديترانه قرار داشت كه از همان ابتدا مورد استقبال و يا رد كشورهای ساحلی اين دريا قرار گرفت. اينكه سارکوزی چه هدفی از اين طرح دنبال می‌كرد و چه انديشه‌ای در پشت آن قرار داشت؟ هنوز هم مورد بحث بسياری از كارشناسان و آگاهان به مسائل دريای مديترانه است. چندی ديگر پايتخت فرانسه شاهد جشن‌های انقلا‌ب خواهد بود، يكي از برنامه‌های این جشن، كنفرانسی با شركت سران و رهبران كشورهای ساحلي دريای مديترانه براي بحث و بررسی چگونگی اجرای طرح پيشنهادی ساركوزی خواهد بود. در اين نوشتار قصد داريم به بررسی فرآيندهای اين طرح و مشكلا‌ت و مسائل پيش روی آن بپردازيم.
۶. Rethinking the Euro-Mediterranean political and security dialogue ، آذر ۱۳۸۳
بازاندیشی گفتگوی سیاسی و امنیتی اروپا - مدیترانه
بولتن فوق با دستمایه قرار دادن جنگ عراق و حوادث ۱۱ سپتامبر و نیاز به نقش و اهمیت اتحادیه اروپا در عرصة جهانی، استراتژی امنیتی جدید اروپا و نحوة تعامل آن با کشورهای ساحل جنوبی دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است. فهرست مطالب این بولتن عبارت است از: مقدمه: امنیت اروپا و روند بارسلون، محورهای مهم سیاست مدیترانه‌ای اروپا، ارزیابی انتقادی از همکاری‌های امنیتی و سیاسی، توصیه‌های سیاسی و نتیجه‌گیری.

۱