درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > محاکمه های سیاسی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        جهان از سال ۱۹۴۵ شاهد محاکمه جنایتکاران جنگی بوده است. برخی از آنها به سزای عمل خود رسیده‌اند، برخی دیگر نیز مانند اگوستوپینوشه از شیلی در بستر بیماری افتاد و اسلوبودان میلوسوویچ از یوگسلاوی سابق در مراحل پایانی محاکمه، فوت کرد. همچنین کسانی مثل چارلز تیلور از لیبریا هم هستند که سال‌ها با ترفند و حیله از محاکمه طفره می‌روند. نوشتار حاضر محاکمه جنایتکاران جنگی و دیکتاتورهای معروف از اروپا تا خاورمیانه را مورد ارزیابی قرار داده است.

۱