درگاه دید > راهنماها > موسسات تحقیقاتی > مناطق و کشورها > چین > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. بولتن ویژه: اندیشکده‌های سیاست خارجی چین: نقش‌های در حال تغییر و شرایط ساختاری ، خرداد ۱۳۹۲
China’s Foreign Policy Think Tanks: Changing Roles and Structural Conditions
این بولتن، به بررسی اندیشکده‌های سیاست‌ خارجی در چین و دسته‌بندی آنها براساس فعالیتشان پرداخته و در ادامه نحوه شکل‌گیری و ویژگی‌های خاص هرکدام از آنها را ـ هم در سطح موسسات و هم در بافت گسترده‌تر ملی ـ تبیین کرده است. در این‌راستا، دسته‌بندی جدیدی از اندیشکده‌های ارائه و نگاهی عمیق به فعالیت‌های اخیر آنها شده است.
۲. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه شاندونگ ، تير ۱۳۸۶
Center for European Studies, Shandong University
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز مطالعاتی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاندونگ است که در سال ۱۹۹۴ و با هدف هماهنگی، ارتقاء و توسعه مطالعات اروپا در دانشگاه شاندونگ، جهت شناخت و درک و آموزش مقوله همگرایی اروپا با توجه به رویکردهای چندرشته‌ای و میان رشته‌ای بنیان نهاده شد.
۳. Shanghai Institute for International Studies ، آذر ۱۳۸۲
مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای
موسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای یکی از قدیمی‌ترین مراکز تحقیقاتی چین در زمینه روابط بین‌الملل، اقتصاد، استراتژی امنیتی و امور خارجی است. مطالعه و تحقیق در زمینه آمریکا، ژاپن، اروپا، روسیه، آسیا و آسیا ـ اقیانوسیه و بررسی روابط قدرت‌های بزرگ با کشورهای پیرامون چین، محور مرکزی فعالیت‌های این موسسه را تشکیل می‌دهد.

۱