درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > سلاح‌ها > (۲۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. الگوهای متغیر واردات تسلیحات در خاورمیانه و شمال آفریقا ، خرداد ۱۳۹۵
The Changing Patterns of Arms Imports in the Middle East and North African
نوشتار حاضر به بررسی تغییر الگوهای واردات تسلیحات در خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. براین‌اساس، الگوها در فروش تسلیحات در سطح جهانی و در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفته و به‌طور خاص واردات تسلیحات به این منطقه در سال‌های اخیر بررسی شده است. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) همچنان بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات در جهان درحال توسعه محسوب می‌شود. میزان خرید تسلیحات در این منطقه بیشتر از دو برابر آسیا که در رتبۀ دوم قرار دارد می‌باشد. آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به کشورهای این منطقه در رتبۀ اول قرار دارد. کشورهای اروپای غربی شامل فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا در رتبه‌های بعدی قرار دارند. روسیه با فاصله بسیار در رتبه بعدی قرار دارد.
دومین متمم قانون اساسی آمریکا می‌گوید: «ایجاد گروهی شبه‌نظامی، برای امنیت کشوری آزاد ضرورت دارد، حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». نوشتار حاضر به بررسی موضوعاتی چون: تقابل فدرالیست‌ها و آنتی‌فدرالیست‌ها، تفاسیر اولیه از متمم دوم قانون اساسی آمریکا و تفسیر دومین متمم قانون اساسی، پرداخته است.
از دوران پس از جنگ سرد تا به امروز، فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات، بخش عمدۀ تمرکز خود را بر سلاح‌های کشتار جمعی (هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک) متمرکز کرده است. اهمیت فراوان این نوع سلاح‌ها در سطح بین‌الملل، موجب شده که بیشتر توجه جریان خلع سلاح و کنترل تسلیحات به آنها معطوف شود و کمتر به سلاح‌های متعارف، یا استفادۀ غیرانسانی از سلاح‌های متعارف به‌ویژه سلاح‌های خودکار یا ربات‌های هوشمند - که وجه تمایز آنها با دیگر سلاح‌ها، در دارا بودن عنصر «هوش مصنوعی» است- پرداخته شده است.
۴. Autonomous Weapon Systems: A Brief Survey of Developmental, Operational, Legal, and Ethical Issues ، آذر ۱۳۹۴
سیستم‌های تسلیحاتی خودکار: جستاری مختصر دربارۀ مسائل توسعه‌ای، عملیاتی، قانونی و اخلاقی
نوشتار حاضر به بررسی طیفی از مسائل پیچیده در رابطه با جنبه‌های توسعه‌ای ـ عملیاتی، حقوقی و اخلاقی استفاده از سیستم‌های تسلیحاتی خودکار یا خودمختار (AWS) پرداخته است. سیستم‌های تسلیحاتی خودکار به‌نوعی از تسلیحات اطلاق می‌شود که بدون دخالت عامل انسانی قادر به انتخاب هدف‌های خود هستند. براین‌اساس، نویسنده به تاریخ ساخت و توسعۀ این نوع تسلیحات و ادغام سیستم‌های تسلیحاتی خودکار با سیستم‌های تسلیحاتی نیمه‌خودکار در عملیات‌های نظامی سنتی پرداخته است و سپس به گمانه‌زنی دربارۀ نقش این سیستم‌های تسلیحاتی در آیندۀ نزدیک و متنی که آمریکا می‌تواند در آن به استفاده از این تسلیحات بپردازد اشاره کرده است.
۵. TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2013 ، فروردين ۱۳۹۳
گرایش‌های تجارت بین‌المللی سلاح در سال 2013
نوشتار حاضر گزارش موسسه سیپری از فروش اسلحه در جهان در سال‌های 2009 تا 2013 است. این گزارش در دو بخش به صادرکنندگان برتر و واردکنندگان برتر سلاح در این سال‌ها پرداخته است و آمار مرتبط با هر یک از کشورهای مذکور را بیان نموده است.
صلح جهانی، مطلوب بشر است و دغدغه برای ترسیم، تامین، برقراری، اعاده و بسط آن، نه به یک یا چند موضوع و بازیگر، بلکه به منظومه‌ای همه‌جانبه از موضوع‌ها و بازیگران بستگی دارد. اما پردازش کنش بازار سلاح و فعالان آن در این رابطه می‌تواند نه دریچه بلکه روزنه‌ای به این‌سو بگشاید. توزیع و گسترش سلاح در محیط‌هایی بحران‌خیز یا مهیای بحران، بدون شک از جمله عوامل دخیل در پدیداری و وقوع جرائم بین‌المللی هستند.
از زمان اختراع لیزر در ذهه ۱۹۶۰ توسط ابرقدرت‌های آن زمان یعنی آمزیکا و احاد جماهیر شوروی، نیروهای نظامی کشورهای بزرگ همواره به دنبال استفاده نظامی از این اختراع جدید بوده‌اند. در کنار تحقیقات انجام‌شده برای توسعه لیزرهای نظلامی، برخی استفاه‌های غیرنظامی نیز از لیزرها در صنعت پزشکی و برخی فناوری‌های جدید صورت گرفته که تاثیرات قابل توجهی نیز در زندگی بشر گذاشته است. نوشتار حاضر به ارزیابی تسلیحات لیزری از گذشته تا کنون پرداخته است. و کاربردهای عمومی و نظامی آنها را مورد ارزیابی قرار داده است.
۸. SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security ، خرداد ۱۳۹۰
کتاب سال سیپری: تسلیحات، خلع سلاح و امنیت بین‌المللی
سیپری موسسه مستقل بین‌المللی است که در سال 1966 بنیان گذاشته شده‌ و به موضوعاتی چون جنگ، تسلیحات، کنترل سلاح و خلع سلاح پرداخته و برای سیاستگذاران، محققان و رسانه‌ها داده‌های تحلیلی فراهم می‌آورد. کتاب سال2011 سیپری ترکیبی از داده‌های اصلی در زمینه‌هایی چون هزینه‌های نظامی در جهان، نقل و انتقالات بین‌المللی تسلیحات، تولید سلاح، نیروهای هسته‌ای، عمده درگیری‌های مسلحانه و عملیات صلح چندجانبه با بیان هنر تحلیلی دولت‌ها از جنبه‌های مهم نظارت بر تسلیحات، صلح و امنیت بین‌المللی است که نمونه مشابه آن اولین بار در سال 1969 به چاپ رسیده‌است.
۹. Next Customer, Please:The Risk in Conventional arms Sales along with Nuclear Energy Deals ، آذر ۱۳۸۹
خریدار بعدی لطفا: خطرات فروش تسلیحات متعارف و معاملات انرژی هسته‌ای
قدرت‌های بزرگ در همان حال که از خواسته خود برای ممانعت از اشاعه هسته‌ای سخن می‌گویند به ارائه برنامه‌های انرژی هسته‌ای و همین‌طور تسلیحات متعارف به کشورهای خریدار مشغولند. فروش تسلیحات نظامی در عین تقویت نیروی دفاعی کشورها می‌تواند منجربه مسابقه تسلیحات متعارف شده و باعث عدم توازن در نیروهای متعارفشود. این خود می‌تواند کشورها را به‌سوی دستیابی به تسلیحات هسته‌ای ترغیب نماید. نوشتار حاضر بر این نظر است که معاملات انرژی هسته‌ای می‌تواند منج ربه تغییر در برداشت از امنیت و اتحادیه‌های امنیتی شود. لذا آگاهی از عواقب بالقوه امنیتی فروش تسلیحات متعارف و معاملات در برنامه انرژی هسته‌ای لازم است.
۱۰. Transparency Counts: Assessing State Reporting on Small Arms Transfers, 2001–08 ، شهريور ۱۳۸۹
میزان شفافیت: برآورد گزارشات دولتی در زمینه انتقال تسلیحات سبک 2001 تا 2008
این کتاب به جامعه بین‌الملل کمک می‌کند تا از وضعیت انتقال تسلیحات سبک در طول 8 سال (2001 تا 2008) آگاه شوند. این برآورد با استفاده از 25 سیستم امتیازدهی و رتبه‌بندی که دولت‌ها ملزم به بررسی آن شده‌اند شفافیت انتقال تسلیحات سبک را مورد توجه قرار داده و با استفاده از آمارها و جداول فراوان این وضعیت را در کشورهای مختلف بررسی کرده است.

۱ | ۲ | ۳ |