درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > آسیای مرکزی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر به تحلیل و تبیین سیاست خارجی ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بر اساس رویکرد گفتمانی پرداخته است. نویسنده در ابتدا نحله‌های مختلف رویکرد گفتمانی از جمله سه گفتمان ایدئولوژیک، ژئوپلتیک و فرهنگی - تمدنی را مورد شناسایی قرار داده و سپس چنین استدلال می نماید که گفتمان ژئوپلتیک برای تحلیل سیاست خارجی ایران در منطقه یادشده از قدرت پاسخ‌گویی بیشتری برخوردار بوده و دو گفتمان دیگر بر این سیاست خارجی تنها تاثیری حاشیه‌ای و ثانویه دارند.
درک و دیدگاه جدید ایران در مورد سازمان‌های بین‌المللی بدین صورت است که این سازمان‌ها می‌توانند ابزاری برای حفاظت از حقوق و امنیت ایران باشند و به خروج ایران از انزوا کمک کنند ضمن اینکه در مقابل خطرات تک‌قطبی شدن جهان، حامی ایران باشند. در این راستا روی آوردن ایران به سازمان عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی همچنین ابتکار ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای قابل توجه است. گفتنی است توفیق ایران در منطقه‌گرایی اندک است و دلیل آن عدم اشتراک استراتژی‌های دولت‌های منطقه، نگرانی برخی کشورها از ایران و مکمل نبودن اقتصادهای کشورهای منطقه دانست. ضمنا برخی پروژه‌های مهم اقتصادی و اتصال‌های شبکه این کشورها، چشم‌انداز فعالیت‌های آتی و ارتقای وضعیت منطقه را امیدوار کننده‌تر می‌کند.

۱