درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > چین > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. انجمن مطالعات چینی استرالیا ، آبان ۱۳۸۴
(Chinese Studies Association of Australia (CSAA
انجمن مطالعات چینی استرالیا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه ملی استرالیا و انجمنی تخصصی در حوزه مطالعات چین در استرالیا است که با گرد هم آوردن متخصصان و کارشناسان رشته‌های مختلف به مطالعه، تحقیق و تدریس در زمینه ابعاد اجتماعی و فرهنگی کشور چین پرداخته و از مطالعات چین حمایت می‌کند.

۱