درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > قرقیزستان > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        هر چند دولت موقت بیشکک کنترل نسبی خود را بر قرقیزستان بازیافته و قانون اساسی جدید نیز به تصویب رسیده، اما همچنان بروز خشونت و بی‌ثباتی در این کشور دیده می‌شود. ابهاماتی در خصوص موفقیت نظام پارلمانی که قرار است در قرقیزستان عملیاتی شود وجود دارد، اما مقامات امیدوارند تا از این طریق بتوانند ضمن توجه به خواسته‌های مردم و گروه‌های مختلف سیاسی، توسعه و ثبات بلندمدت برای این کشور به ارمغان آورند. ایران نیز با اعلام آمادگی برای کمک به دولت و مردم قرقیزستان برای دستیابی به ثباتی پایدار در این کشور ، تمایل به توسعه روابط با قرقیزستان در همه حوزه‌ها و زمینه‌ها را به مقامات جدید این کشور خاطر نشان کرده است.
دومین میزگرد روابط ایران و قرقیزستان با حضور تنی چند از مقامات دو کشور در بیشکک برگزار شد.‌ تجربه گذشته به‌خصوص در زمینه افغانستان نشان داد که دو کشور می‌توانند از طریق همکاری با هم‌، به دیگر کشور‌ها نیز کمک کنند‌. در این میزگرد همچنین در زمینه همکاری اقتصادی دو‌جانبه دو کشور و جلب سزمایه‌گداری خارجی و سیاست خارجی دو کشور بحث و بررسی شد‌.

۱