درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > اقتدار > (۳۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        توان دفاعي كشور از بُعد نيروي انساني، تابعي از توليد توان دفاعي نظاميان، بسيجيان و غيرنظاميان است. در اين پژوهش، تلاش شده سهم تاثير هر كدام از اين نيروها و همچنين سهم تاثير هر يك از عوامل هفت‌گانه جمعيت (تعداد)، سن، دانش، دسترسي به امكانات، اميد به زندگي، روحية دفاعي و مهارت نظامي در توليد توان دفاعي هر يك از نيروهاي سه‌گانه را مشخص سازد. ابزار گردآوري اطلاعات با بهره گيري از الگوي تصميم‌گيري سلسله‌مراتبي (AHP) به‌صورت پرسشنامة بسته تهيه شد. با روش پيمايشي سهم تاثير ابعاد و عوامل موثر، براساس نظرات 44 نفر از مديران و خبرگان راهبردي نظامي- دفاعي كشور به دست آمد و درنهايت، الگوي برآورد در قالب معادلة رابطة عوامل موثر با توان دفاعي توسعه داده شده است.
دستیابی به قدرت هوشمند نیازمند ترکیب هنرمندانه‌ای از عوامل مفهومی، نهادی و سیاسی در جنبشی اصلاحی است که بتواند نوآوری‌های سیاست خارجی را در آینده حفظ کند. در این نوشتار تلاش شده تا مولفه‌ها و ابعاد قدرت هوشمند ج.ا.ایران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از این رو، این نوشتار پس از بررسی اجمالی قدرت سخت و نرم، به بررسی قدرت هوشمند پرداخته و در نهایت تلاش کرده تا ابعاد قدرت هوشمند ج.ا.ایران که ترکیبی از قدرت سخت و نرم است بررسی کند.
۳. الگوهای بی‌ثباتی سیاسی ، تير ۱۳۹۰
Patterns of Political Instability
اگرچه تعریف ثبات و ارائه دیدگاهی واقع‌گرا در جهت دستیابی به وضعیتی باثبات، مستلزم شناخت ریشه‌ها، عوامل و پیامدهای بی‌ثباتی است. با این وجود تجویز راهبردی واحد و جامع و حتی برای یک جامعه در دوره‌های مختلف تلاشی بی‌سرانجام و گمراه‌کننده است. چراکه بی‌ثباتی دارای الگوهای متعدد و متفاوت می‌باشد. اثر حاضر دو بعد عملی و نظری ثبات و بی‌ثباتی را در جوامع سیاسی گوناگون با رویکردی اثباتی و تطبیقی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و پس از سنجش و آزمون داده‌ها و فرضیه‌ها در سطوح مختلف چهار الگوی احتمالی بی‌ثباتی را به نقد کشیده و درپی تبیین این موضوع اساسی برمی‌آید که چرا بی‌ثباتی سیاسی رخ می‌دهد.
قدرت ملی هر کشور متاثر از عناصری مانند قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و مانند آن است که در این میان قدرت نظامی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا امنیت هر کشور و ملتی در درجه اول در گرو قدرت نظامی ان کشور و ملت است. قدرت نظامی از سه بخش سرچشمه می‌گیرد که شامل عوامل فیزیکی توان رزمی یا عوامل محسوس، عوامل غیرفیزیکی توان رزمی یا عوامل نامحسوس و عوامل برترساز توان رزمی است. هدف اصلی نوشتار حاضر آن است که مولفه‌های نظری عوامل غیرفیزیکی اثرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی تبیین شود که در واقع پرداختن به این موضوع توجه و اهمیت به نیازهای تربیتی، آموزشی و مهارتی نیروی انسانی در محیط نظامی است.
۵. Iran’s Secret Network: Major General Qassem Suleimani’s Inner Circle ، اسفند ۱۳۸۹
شبکه نهانی در ایران: حلقه سردار قاسم سلیمانی
نوشتار حاضر دومین شماره از سلسله مقالات چشم‌انداز خاورمیانه موسسه آمریکن اینترپرایز درباره سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران است که به بررسی شبکه ارتباطی سردار سلیمانی و نقش این شبکه در پیشرفت شغلی وی پرداخته است در همین راستا در ابتدا به شناسایی اعضای این شبکه در درون و بیرون سپاه پاسداران پرداخته و نشان داده که نوسان‌های شغلی اعضای این شبکه معرف میزان اقتدار وی در جمهوری اسلامی است. به نظر نویسنده حلقه سردار سلیمانی از دوران جنگ ایران و عراق در داخل سپاه پاسداران قدرت یافته و از دیگر شبکه‌های ارتباطاتی سردار سلیمانی نقش بیشتری در ارتقای شغلی وی داشته‌اند.
قدرت نرم واژه‌ای است که در نظریه روابط بین‌الملل به منظور توصیف قابلیت یک مجموعه سیاسی نظیر دولت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار و علایق سایر مجموعه‌های سیاسی از راه ابزارهای فرهنگی یا ایدئولوژیکی به کار می‌رود. کتاب حاضر در قالب جهار بخش و چهارده فصل ضمن ارزیابی قدرت نرم، راهبردها و راهکارهایی را برای ارتقای قدرت نرم‌افزاری ایران در عرصه داخلی و خارجی ارائه کرده است.
قدرت منطقه‌ای اگرچه ظاهرا به معنی قدرتمندترین دولت در سطح منطقه یا سیستم تابعه منطقه‌ای است، اما رسیدن به چنین موقعیتی در جهان امروز مستلزم رعایت قواعد ظریفی است که ریشه‌ در اهمیت یافتن قدرت نرم دارد. تثبیت موقعیت هر دولت مدعی رهبری منطقه مستلزم پذیرش این نقش نه فقط از سوی دولت‌های منطقه، بلکه سایر بازیگران فرامنطقه‌ای ذی‌نفوذ در منطقه است. کمک به تثبیت امنیت منطقه و فعالیت در راستای رونق‌دهی به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه، دو نمونه از کارکردهای مهمی است که هر دولت مدعی رهبری منطقه ملزم به در دستور کار قرار دادن آنهاست. قدرت منطقه‌ای باید مورج و حامی اصول، قواعد و هنجارهایی باشد که هم در سطح منطقه مقبولیت دارند و هم در سطح سیستم بین‌الملل، متعارف شمرده می‌شوند.
نوشتار حاضر تلاش کرده متغیر روحیه و قدرت رزمی را درنظر گرفته و به روش‌های آماری، میزان همبستگی این دو متغیر را با یکدیگر به‌دست آورد. به‌این‌منظور با طرح پرسش‌هایی نظیر روحیه چیست و عناصر تعیین‌کننده آن کدامند؟ و با هدف شناخت جایگاه روحیه در توان رزمی نیروهای مسلح، به بررسی عناصر تعیین‌کننده روحیه و نقش آن در افزایش قدرت نظامی و نیز جایگاه روحیه در معادل‌های لانچستر پرداخته است. این تحقیق به روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه‌ای و همبستگی انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد که روحیه مهم‌ترین عامل در قدرت نظامی کشورهاست.
۹. ?Die Macht am Nordpol;Warum ein Krieg wahrscheinlich ist ، آذر ۱۳۸۸
قدرت در قطب شمال؛ چرا جنگ محتمل است؟
در پاسخ به این سوال که قطب شمال متعلق به چه کشور یا کشورهایی است، پاسخ‌های متعدد و متفاوتی داده می‌شود که به‌طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: پاسخ‌های حقوقی و پاسخ‌های نشئت‌گرفته از سیاست قدرت. در سال‌های اخیر با آب شدن برف و یخ‌های قطب شمال، منابع آلی و کانی آن قابل اکتشاف شده و توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر خود به بحث بر سر مالکیت قطب شمال دامن زده و حتی احتمال وقوع جنگ را به‌وجود آورده است. تا به امروز به‌خاطر حساسیت ژئواستراتژیک منطقه مذکور هیچ کشوری مدعی قطب شمال نشده و به‌نظر می‌رسد تداوم تعاملات موجود مبتنی‌بر سیاست قدرت تنها راه تضمین جلوگیری از جنگ در این منطقه باشد.
این نوشتار به مهم‌ترین توانمندی‌ها و نقاط ضعف موثر بر روند همگرایی و بهبود جایگاه جمهوری خلق چین در نظام بین‌الملل از دیدگاه «قدرت نرم» پرداخته است. چین راهی دشوار در رسیدن به جایگاه یک قدرت جهانی و یک قدرت هژمون در نظام بین‌الملل پیش رو دارد و هر چند گام‌های آرام و هماهنگی را برای بیرون رفتن از جایگاه یک قدرت منطقه‌ای برداشته است اما برای بهبود جایگاه خود در نظام بین‌الملل باید در بسیاری از رویکردها بازنگری کند و در برخی از حوزه‌های به ویژه سیاسی به یک بازتعریف دست یابد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ |