درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > کانادا > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کانادا اخیرا در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، قطعنامه‌ای را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است. منوچهر متکی وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به این اقدام، ضمن محکوم کردن آن، گفت: سفارت کانادا در ایران آزمایش خود را پس داده و سال‌ها به عنوان جاسوس آمریکا در ایران فعالیت نموده است. دولت ایران نیز در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد نقض حقوق‌بشر در کانادا را، به عنوان یک سیاست جدی در دستور کار خود قرار خواهد داد

۱