درگاه دید > موضوعات > اطلاعات و ارتباطات > (۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. State – Sponsored Intelligence ، دي ۱۳۹۰
اطلاعات با پشتوانه دولتي
اين نوشتار شيوه‌هاي اساسي جمع‌آوري اطلاعات را پوشش داده است. در اين ميان با اشاره مختصر به تاريخچه جاسوسي، نويسنده معتقد است كه بسياري از سازمان‌هاي اطلاعاتي امروزي در كشورهاي مختلف، درحقيقت سازمان‌هاي جاسوسي‌ هستند كه با گذشت زمان و درنتيجه ادغام بخش‌هاي خصوصي و دولتي به‌وجود آمده‌اند. در اين راستا انواع مختلف اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته و نمونه‌هايي از شيوه‌هاي انساني جمع‌آوري اطلاعات ذكر شده‌اند.
۲. Non State Sponsored Attacks: Stealing Information is our Business and Business is Good ، دي ۱۳۹۰
حملات با پشتوانه‌اي غيردولتي: اطلاعات كار ماست و اوضاع كار ما خوب است
اين نوشتار نگاهي به شيوه‌هاي مختلف جمع‌آوري اطلاعات و شيوه‌هاي موفقيت در اين راه دارد . افزون بر اين، از طريق بررسي راه‌هاي چندگانه‌اي كه بازيگر سايبري اطلاعات از يك منبع با هدف استفاده از آنها گردآوري مي‌كند، به مسئله گردآوري اطلاعات نامتقارن پرداخته است. در نهايت روش‌هاي مختلف استفاده فني از اطلاعات جمع‌آوري شده در مهندسي اجتماعي و شبكه‌سازي اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
۳. Electronic Surveillance and Civil Rights ، دي ۱۳۸۷
نظارت الکترونیک و حقوق مدنی
فناوری‌‌های جدید، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای نظارت ایجاد کرده‌ است. به عنوان مثال، کارفرمایان در محیط کار، ارتباطات الکترونیک کارمندان را بدون اینکه آنها بدانند کنترل می‌کنند. این جمع‌آوری اطلاعات غیرقانونی نیست. زیرا دراین‌باره قوانین خاصی وجود ندارد. در این‌خصوص، این نوشتار نگاهی اجمالی به نظارت الکترونیک و حقوق و آزادی‌های مدنی دارد.
کمپانی اطلاع رسانی نایت ریدر با انتشار ۳۱ عنوان روزنامه، دومین ناشر بزرگ روزنامه در ایالات متحده آمریکا می‌باشد و شبکه بزرگ اطلاع‌رسانی "Real Cities" را با ۸۳ سایت منطقه‌ای اداره می‌کند. سازمان مذکور، دارای دو بخش روزنامه و دیجیتال است که اولی، امور مربوط به روزنامه‌ها و دومی، فعالیت‌های مربوط به انتشارات اینترنتی سازمان را به عهده دارد. این بخش‌ها در سن خوزه کالیفرنیا واقع‌اند. گفتنی است هریک از سایت‌های منطقه‌ای و یا روزنامه‌های این کمپانی، مدیریتی مستقل دارند که توسط سازمان مرکزی انتخاب می‌شوند. سایت‌های اقتصادی تمام شعب وابسته، توسط دفتر هماهنگی صورت می‌گیرد و نیز، کنترل کیفیت خدمات سردبیری به طور مشترک انجام می‌شود.

۱