درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > نیروهای مسلح > (۳۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. İran’in Ortadoğu’daki Eli: Kasim Süleymani ، مهر ۱۳۹۶
قاسم سلیمانی؛ دست ایران در خاورمیانه
نویسندگان ضمن بررسی نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تحولات منطقه و پیشبرد سیاست خارجی منطقه‌ای ایران، به نقش کلیدی سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این زمینه پرداخته‌اند. آنها به حوزه‌های مختلف وظایف سردار سلیمانی اعم از عملیات ، اطلاعات و ... پرداخته‌اند و در ادامه نقش وی در تامین ثبات عراق بعد از سقوط صدام حسین برجسته شمرده شده است. به باور نویسندگان یکی از دلایل اصلی دخالت ایران و شخص قاسم سلیمانی در عراق، به‌دست گرفتن کنترل این کشور به‌منظور پیشگیری از تهدید از ناحیه عراق علیه ایران بوده است.
۲. Iran: IRGC Training in China ، شهريور ۱۳۹۶
ایران: سپاه پاسداران درحال تمرین در چین
نوشتار حاضر به بررسی حضور تیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسابقات نظامی وزارت دفاع روسیه و چین که به‌طور مشترک برگزار شده پرداخته است. نویسنده با اشاره به اینکه اغلب تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات از کشورهای نزدیک به چین و روسیه هستند، بر این باور است که اگرچه شرکت تیم‌ها در مسابقات چین عمدتاً رقابتی و به‌صورت مانورهای نظامی سنتی نیست، اقدامات مشترک در فرایند این مسابقات را شاهد هستیم که این امر تعامل میان نیروهای نخبۀ نظامی ایران با همتایان چینی و روسی را افزایش می‌دهد. گسترش مستمر چنین بازی‌هایی نشان‌دهندۀ این است که یک محور دیپلماتیک علیه غرب هم به‌طور غیررسمی و هم ازطریق سازمان همکاری شانگهای درحال ایجاد است که حضور ایران در چنین مسابقاتی به حالت منظم درآمده است.
به باور نویسنده، اندیشه و فرهنگ، بنیان و اساس هر اجتماع انسانی را تشکیل می‌دهند و تفاوت جوامع بشری به تفاوت در اندیشه، نگرش و فرهنگ آنها بازمی‌گردد. نشان جامعۀ سالم، اندیشۀ متعالی و فرهنگ سالم و علامت جامعۀ بیمار و منحط، اندیشۀ راکد و فرهنگ آشفته و بیمار است. بسیج که از لحاظ لغوی از عناصر «اراده»، «آگاهی»، «سامان‌بخشی» و «عام‌اندیشی» شکل گرفته است، از لحاظ مفهومی روندی اندیشه‌ای- عملی است؛ روندی معقول، منطقی، آزادانه، آگاهی و مبتنی‌بر فطرت انسانی نوع بشر که حاصل عقل، تعقل و تدبر اوست. در بعد نهادی نیز این روند سازمان می‌یابد. و در لوای رهبری آزاداندیش و فرزانه – چونان امام خمینی (ره)- قرار می‌گیرد.
از مهم‌ترين بحران‌هاي غرب آسيا كه پس از 11 سپتامبر 2001 داراي ابعاد گسترده‌اي بودند، مي‌توان به بحران‌هاي افغانستان، عراق، سوريه و يمن اشاره كرد. اگرچه هريك از بحران‌هاي غرب آسيا داراي ويژگي‌هاي مختص به خود است كه آنها را از يكديگر متمايز مي‌كند، بررسي بحران‌هاي شكل‌گرفته در این مناطق نشان مي‌دهد كه تمام اين بحران‌ها با درگيري و جنگ نظامي همراه بوده‌اند. نكتۀ قابل‌توجه و مشترك در تمام این بحران‌ها، مرتبط بودن آنها با ايران است؛ به اين معنا كه هريك از بحران‌ها به‌نوعي درصدد تضعيف قدرت و نقش منطقه‌اي ايران بوده‌اند. نوشتار حاضر درصدد پاسخ‌گويي به اين سوال است كه نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي چه نقشي در مديريت بحران‌هاي غرب آسيا داشته و اين مديريت با چه پيامدها و نتايجي همراه بوده است؟
به باور نویسنده، یکی از راه‌های صیانت از منافع ملی در عرصۀ دریا، برخورداری از اقتدار دریایی است و نیروی دریایی هر کشور به‌عنوان نوک پیکان تامین این اقتدار محسوب می‌شود. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی نخست شاخص‌های موثر بر ماموریت نیروی دریایی را تبیین کرده و سپس تاثیر این شاخص‌ها بر ارتقای توان دفاعی در دریا را تشریح کرده است.
معماری نیروهای مسلح، حائز اهمیت فراوانی است. نوشتار حاضر به بررسی منویات فرماندهی معظم کل‌قوا در راستای ایجاد نیروهای مسلحی که انقلاب اسلامی را در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی یاری کند پرداخته است تا با این چهارچوب، معماری نیروهای مسلح آینده به شکلی مناسب شکل بگیرد. هدف اصلی این نوشتار، ارائۀ چارچوب یا ساختار کلیدواژه‌هایی است که می‌توانند در معماری نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند و نگارندگان با درک خود، آنها را از میان بیانات فرماندهی معظم کل قوا استخراج کرده‌اند.
تحول سازمان، نوعی راهبرد تغییر است که مبتنی‌بر نظریه، روش‌های عملی و ارزش‌هاست. در مواردی که از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها به‌گونه‌ای بهینه استفاده نمی‌شود، تحول سازمان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد. هدف از این نوشتار، درک و تبیین تحول در نیروهای مسلح ازمنظر فرماندهی معظم کل قواست. پرسش اصلی نوشتار این است که تحول در نیروهای مسلح ازمنظر فرماندهی معظم کل قوا چه مضامینی را دربرمی‌گیرد؟ و اینکه تحول از دیدگاه ایشان دارای چه مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیری است؟
پژوهش حاضر به بررسي رابطۀ ميان مولفه‌هاي فيزيكي قدرت با قدرت نظامي پرداخته است. مولفه‌هاي فيزيكي قدرت در اين پژوهش مشتمل‌بر: نيروي انساني، تجهيزات نظامي و منابع مالي اختصاص داده‌شده به سازمان‌هاي نظامي است. پژوهش حاضر به بررسي رابطۀ ميان مولفه‌هاي فيزيكي قدرت با قدرت نظامي پرداخته است. مولفه‌هاي فيزيكي قدرت در اين پژوهش مشتمل‌بر: نيروي انساني، تجهيزات نظامي و منابع مالي اختصاص داده‌شده به سازمان‌هاي نظامي است. جامعۀ آماري پژوهش شامل استاداني است كه در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران مشغول به خدمت هستند. براساس نتایج پژوهش، موثرترين مولفه‌هاي فيزيكي قدرت در قدرت نظامي به‌ترتيب منابع انساني، تجهيزات نظامي و منابع مالي است.
نوشتار حاضر با توجه به اهداف متعالی انقلاب اسلامی، دستورها و توصیه‌های موکد مبانی ارزشی موثر در حوزۀ دفاع و تجارب ارزشمند نیروهای مسلح ج.ا.ایران در دوران دفاع مقدس، مبانی آمادگی دفاعی و رزمی را در اندیشۀ دفاعی فرماندهی معظم کل قوا، به‌صورت یک الگوی علمی، کاربردی و مفهومی احصاء و تبیین و به رشتۀ تحریر درآورده است.
۱۰. Iran’s Military Is No Match for Its Rivals – But That Could Soon Change – ، مرداد ۱۳۹۴
توان نظامی ایران قابل قیاس با رقبایش نیست: اما این وضعیت به زودی تغییر می‌یابد
اندیشکدۀ آمریکایی «دفاع از دموکراسی» در گزارشی ویژه پیرامون «رشد نیروهای مسلح ایران در دوران پساتحریم» نوشت: ایران هم‌اینک ارتش نیرومندی ندارد، ولی دارای مجموعه‌ای از جنگ‌افزارهای خطرناک نبرد نامتقارن است. ارتش ایران به‌خاطر سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی و تسلیحاتی به‌شدت قدیمی شده است، اما در پی توافق وین ایران به زودی به سلاح‌های نظامی خارجی دست می‌یابد و این رویداد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای جمهوری اسلامی را قادر می‌سازد نیروهای نظامی خود را ارتقا داده و به تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی، واکنش نشان دهد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ |