درگاه دید > موضوعات > سیاست و روابط خارجی > (۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. The Geopolitics of Shale ، آذر ۱۳۹۱
ژئوپلیتیک مناطق نفت‌خیز
برطبق نظر روزنامه‌نگاران و مجلات برگزیده، آینده روابط خارجی وابسته به فاکتورهایی است که عبارتند از: انگیزه اخلاقی برای مداخله بشردوستانه، نظریه‌های مختلف حاکم بر نرخ ارز و لزوم توازن مجدد در بدهی کشورهای اروپایی به منظور اصلاح آن، ظهور جهان وطنی در کنار جنبش سرسخت ناسیونالیسم در شرق آسیا و... . به عبارت دیگر، جهان آینده می‌تواند براساس این دکترین‌ها طراحی و تعریف شده باشد. همانطور که قرن 20 به ما نشان داد، ایدئولوژی‌ها چه کمونیسم، فاشیسم و یا اومانیسم، تا چه حد مهم هستند، اما حقیقت دیگر نیروهای غیرشخصی مانند جغرافیا و محیط زیست هستند که به تعیین آینده رویدادهای بشری کمک می‌کنند.
این نوشتار برای مشخص ساختن مبانی متافیزیکی فرهنگ و اهمیت آن در سیاست خارجی به توضیح مفاهیمی چون فرهنگ و فلسفه فرهنگی پرداخته است. این وظیفه سیاست فرهنگی خارجی است تا مردم کشورهای مختلف را به منظور تحکیم صلح جهانی به یکدیگر نزدیک‌تر کند. آن گاه سیاست فرهنگی خارجی می‌تواند بزرگترین تاثیر ممکن را شکوفا سازد و ارزش فرهنگی خود را با دیگر عوامل در سیاست خارجی پیوند دهد.
تغییرات نظام بین‌الملل و پررنگ شدن نقش بازیگران غیردولتی و افکار عمومی سبب شده تا اشکال جدیدی از دیپلماسی در کنار دیپلماسی سنتی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دیپلماسی‌های معمول که توسط برخی کشورها به خوبی به کار می‌رود، دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی به لحاظ ارتقای وجه یک کشور مدنظر است و در واقع سازوکاری برای افزایش قدرت نرم به شمار می‌رود. در این نوشتار، اهمیت، ابزار، اهداف، مخاطبان، بازیگران، الگوهای ارتباطی، معیار ارزیابی و شرایط و پیش نیازهای موفقیت دیپلماسی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین تاثیرات جهانی شدن، تحول در زمان و مکان و تبدیل این دو مفهوم به ارزش و قدرت است. این امر در عین حال تغییراتی را در نظم وستفالیایی مبتنی بر حاکمیت مطلق دولت ایجاد کرده است. بر این اساس هر دولت در تعامل زمانی و مکانی با دولت دیگر قرار دارد و این امر تاثیرات مهمی را بر سیاست خارجی کشورها در محیط متحول بین‌المللی بر جای گذارده است. مطلب حاضر قصد دارد با پرداختن به مقوله زمان و مکان، تاثیرات ان در سیاست خارجی کشورها را مورد بررسی قرار دهد.
احسان نراقی ، در چند دهه اخیر در حاشیه و متن تحولات سیاسی و اجتماعی کشور قرار داشته است. افزون بر آن ، سوابق فعالیتهای بین المللی، بویژه در عرصه فرهنگ، از وی چهره شناخته شده‌ای در خارج و داخل کشور ساخته است. او در مرز ۷۵ سالگی با شور خاصی سخن می گوید و سعی دارد ، تجربیات سالهای طولانی فعالیت خود را به نسل‌های بعدی انتقال دهد. فرصتی برای گاهنامه برداشت اول، پیش آمد که درباره مفهوم استراتژی و مسائل پیرامون آن با وی گفتگویی صورت دهد.

۱