درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای غربی > آلمان > امنیت ملی > (۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        کنفرانس امنیتی مونیخ را می‌توان مهم‌ترین و منظم‌ترین کنفرانس امنیتی بین‌المللی دانست که دارای سابقۀ 55 ساله در برگزاری منظم و سالانه است، کنفرانس امنیتی مونیخ طی سال‌های اخیر دارای اهمیت دوچندانی شده است. نوشتار حاضر به بررسی تاریخچه، اهداف، اسپانسرها و آخرین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ پرداخته است. در خلال این کنفرانس نوعی ائتلاف‌سازی و تلاش برای ایجاد راهکارها و تصمیمات امنیتی مشترک علیه تهدیدات بزرگ امنیتی بین‌المللی صورت گرفته است.
آلمان دکترین جدیدی را در اواخر اکتبر ۲۰۰۶ تحت عنوان «کتاب سفید درزمینه سیاست امنیتی آلمان و آینده نیروهای مسلح» منتشر کرد که در آن موارد تازه‌ای به نسبت دکترین سابق وجود دارد، همین امر انتقاد برخی از طرفداران صلح را در پی داشته است. این نوشتار مروری بر بخش خلاصه اجرایی این کتاب است که در ابتدای آن قرار گرفته است.
با گذشت ۱۲ سال از تدوین آخرین دکترین دفاعی و امنیتی آلمان و تغییر محیط بین‌المللی و نیز ظهور چالش‌های تازه در عرصه امنیتی، دولت این کشور ضروری دانست تا دکترین جدیدی را تحت عنوان «کتاب سفید در زمینه سیاست امنیتی آلمان آینده نیروهای مسلح» منتشر سازد. در این دکترین جدید موارد تازه‌ای به نسبت دکترین سابق وجود دارد که همین امر انتقاد برخی از طرفداران صلح را در پی داشته است. تحلیل حاضر نیز با ذکر بخش‌هایی مهم از این کتاب سفید به تفاوت آن با دکترین سابق و آینده نیروهای نظامی آلمان می‌پردازد.
۴. Homeland Security:Die Bedrohung durch den Terrorismus als Herausforderung fuer eine Gesamtstaatliche Sicherheitsarchitektur ، آذر ۱۳۸۳
امنیت داخلی :تهدیدات تروریستی به عنوان چالش ساختار امنیت ملی
این نشست از جمله نشست‌های مجموعه‌ای به‌نام (Berliner Forums) می‌باشد که به میزبانی انجمن سیاست خارجی آلمان برگزار شده است. محورهای این نشست که هر کدام توسط یکی از متخصصان سازمان‌ها و شرکت‌های معروف آلمانی به آنها پرداخته شده است، عبارت است از: تهدیدات تروریسم بین‌المللی: راهبرد آلمان برای حفظ امنیت داخلی، ارتباط امنیت داخلی و خارجی ـ پاسخ‌های صنعت/ نقش همکاری‌های نظامی ـ غیرنظامی در ارائه خدمات نیروهای مسلح آ‌لمان و چالش‌های ساختار امنیتی: امنیت داخلی.
۵. Homeland Security : Die Bedrohung durch den Terrorismus als Herausforderung fuer eine gesamtstaatliche Sicherheitsarchitektur ، آذر ۱۳۸۳
امنیت سرزمینی:تهدیدات تروریستی به عنوان چالش ساختار امنیت ملی
این نشست از مجموعه نشست‌های برلین است که توسط انجمن سیاست خارجی آلمان برگزار می‌شود. در این نشست تلاش شده است تا با بررسی تحولات و اقدامات صورت گرفته بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، تهدیدات تروریستی بالقوه علیه آلمان مشخص شده و راه‌های مقابله به آنها و دستیابی به یک برنامه امنیتی ترسیم گردد.

۱