درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > آزادی > (۱۷ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. liberation technology ، مرداد ۱۳۸۹
تکنولوژی رهایی‌بخش
تکنولوژی‌های آزادی‌بخش به هر شکل از تکنولوژی اطلاق می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. به‌واسطه این تکنولوژی‌های شهروندان می توانند اعتراضات، خواسته‌ها، گزارشات، اخبار و نیازهای خود را مطرح و در فرایند سیاسی کشور خود مشارکتی فعال داشته باشند. این تکنولوژی‌های جدید که در برگیرنده رسانه‌های جدید اجتماعی می‌باشند با مرکزیت نمودن از اطلاعات نقش بسیار مهمی در توانمند نمودن انسان‌ها دارند
کتاب حاضر از یک دیدگاه فلسفی خاص به شرایط اساسی و حوزه‌های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و حاوی تبیین‌ها، ستایش‌ها، انتقادات و راهکارهایی نظری براساس همان دیدگاه است. دیدگاهی که به ظهور شرایط بی‌سابقه و ناگزیر ناشی از انقلاب اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (شرایط اگزیستانسیالیستی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی) می‌پردازد.
انتخاب عنوان «خانه آزادی» براى یک نهاد مرموز ازسوى دولتمردان آمریکا، بلافاصله باید موجبات شک و تردید مردمى را که با مکانیسم هوچى‌گرى و پروپاگانداى مدرن آشنا هستند، برانگیزد. «خانه آزادی» براى جمهورى اسلامى ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید ایدئولوژیک ایالات متحده برنامه ویژه‌اى دارد. این سازمان علاوه‌بر راه‌اندازى سایتى دوزبانه با عنوان «گذار» و سیاه‌نمایى وضعیت حقوق بشر در ایران، ماموریت اجراى پروژه‌اى با هدف تغییر نظام سیاسى ایران را به‌عهده دارد. به‌دلیل نقش حساس این نهاد در پروژه جنگ نرم دولت آمریکا علیه حکومت‌هاى مخالف امپریالیسم به‌ویژه ایران، بررسی تاریخچه، سوابق، فعالیت‌ها، پرونده اعضا و سازمان‌هاى مرتبط با خانه آزادی و نحوه تعامل آن با برخى نهادها و جریان‌هاى داخلى ضرورى به‌نظر مى‌رسد.
نسبت امنیت و آزادی با یکدیگر، مسئله‌ای است که ذهن بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و حتی توده‌های مردم را به خود مشغول کرده و بررسی رابطه این دو مقوله در عرصه‌های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. باتوجه به این امر، نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی نظری رابطه امنیت و آزادی با توجه به مقوله مهم توسعه پایدار است. به عبارت دیگر پرسش اصلی نوشتار این است که چه نسبتی میان امنیت و آزادی، دستیابی به توسعه پایدار را امکان‌پذیر می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به تعریف امنیت و آزادی اشاره شده و سپس براساس معیار عقلانیت به‌عنوان عنصر مشترک این دو مقوله با توسعه پایدار، به بررسی تنوع و میزان ارتباط هر یک از تعاریف امنیت و آزادی با توسعه پایدار که مبتنی‌بر عقلانیت در ارتباط هستند، پرداخته شده است.
اهمیت آزادی انسان‌ها در تعیین سرنوشت خود، ارزشی است که از اواخر قرن ۱۸و به دنبال جنگ‌های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای ظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل در سه بستر تاریخی مطرح است. در ابتدا هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتور‌های شکست‌خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چهارچوب سیستم ماندا بود. از دهه ۱۹۷۰ حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌ها بوده است. این که تغییرات مفهومی، دلایل و ملزومات این حق در حقوق بین‌الملل چیست؟ هدف اصلی این نوشتار است.
آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» به بیان نظرات خود در خصوص آزادی های سیاسی پرداخته است. اندیشه‌های وی متاثر از ارسطو، آدام اسمیت، مارکس و جان رالز است. این کتاب محصول 6 سخنرانی وی در بانک جهانی است که در قالب 12 فصل گردآوری شده است. سن آزادی را دارای 2 نقش ابزاری و هدفی می‌داند. یعنی توسعه به مثابه آزادی هدف توسعه است و توسعه یعنی آزادی و جامعه‌ای که آزادی نداشته باشد، توسعه‌نیافته است. در آزادی‌ها ابزاری نیز به بررسی نقش‌ها و ارتباط‌های بین آزادی‌های خاص و اساسی اشاره دارد. فقر، محرومیت، عدالت، قحطی، مردم سالاری، نقش زنان در توسعه، غذا، آزادی و رابطه آن با جمعیت، فرهنگ حقوق بشر، رابطه بین عقلانیت و پیشرفت و رابطه آزادی و مسئولیت از دیگر مباحث مطرح‌شده در کتاب است.
۷. Teori Ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı ، دي ۱۳۸۶
حق تعیین سرنوشت در تئوری و عمل
در حقوق بین الملل همواره دو اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها و حفظ تمامیت ارضی کشورها مطرح و از سوی برخی محافل به محل مجادله تبدیل شده است. در این میان در پاره‌ای موارد استاندرهای دوگانه از سوی برخی محافل و قدرت‌ها به کارگرفته شده و مواضع متفاوتی پیرامون این دو اصل در کشورهای مختلف اتخاذ می‌شود.این مقاله با تبیین جنبه‌های مختلف موضوع، به کاوش در ماهیت حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت و تعیین طرف مطالبه کننده این حق پرداخته است. نویسنده، اصل تمامیت ارضی کشورها را از حق تعیین سرنوشت برتر تلقی کرده و برخورداری از اصل تعیین سرنوشت برای بخشی از مردم یک کشور را - مادامی که حاکمیت آن کشور تبعیض قومی،دینی و... بین مردم قایل نمی شود- مجاز نمی شمارد.
۸. What Price Freedom? Assessing the Bush Administration's Freedom Agenda ، شهريور ۱۳۸۶
آزادی، ديگر چه معنايی دارد؟ ارزيابی دستور كار آزادی دولت بوش
واكنش دولت بوش به حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر كه با دستور كار آزادی برای بهبود بلند مدت ثبات در كشورهای عربی از سوی ايالات متحده همراه شد، واكنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. چراكه حاكی از يك تغيير اساسی در سياست خاورميانه‌ای واشنگتن بود. از سوی ديگر در حالی كه به نظر مي‌رسد كمك‌های دموكراتيك به خاورميانه‌ طی چند سال اخير از جانب آمريكا افزايش داشته، اما پشتيبانی از توسعه ديپلماتيك در اين منطقه كم شده است. به عبارت ديگر طرح‌هايی كه تا به حال واشنگتن ارائه داده است ابزار محدودی برای رسيدن به هدف دارا مي‌باشند.
مفهوم آزادی در طول زمان فراز و نشیب‌هایی را طی کرده و در عصر حاضر در بستر گفتمان سیاسی و اجتماعی از محدوده آزادی‌های سیاسی فراتر رفته و در صدر مباحث حقوقی و حقوق شهروندی جای گرفته است. آزادی یکی از شرط‌های اساسی دموکراسی محسوب می‌شود و آنچه رویکرد جوامع را به این مسئله از یکدیگر متمایز می‌کند، تعابیر و تفاسیری است که فرهنگ‌های مختلف از مسئله آزادی ارائه می‌دهند. برای تحقق آزادی عمومی ایجاد قوانین حقوقی منبعث از حقوق بشر ضرورت دارد.
هدف اصلی این کتاب، بیان حقیقت حقوق بشر است که جز در مکتب اسلام، حقیقت کامل حقوق بشر بیان نشده و نمی‌شود. این مسئله به‌طور صریح تبیین می‌شود و حقوق بشر از دیدگاه اسلامی و مادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا روشن شود تفاوت میان دو دیدگاه چه اندازه سیاست و کدام یک راه صواب پیموده و حقوق واقعی را به بشر عرضه می‌دارد.

۱ | ۲ |