درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > فرهنگ > موسسات تحقیقاتی > (۱۳۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. موسسه مطالعات اتیوپی، دانشگاه آدیس آبابا ، دي ۱۳۸۶
Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University (IES)
موسسه مطالعات اتیوپی قدیمی‌ترین موسسه پژوهشی دانشگاه آدیس آبابا است که با هدف سازماندهی و گسترش پژوهش‌های مرتبط با اتیوپی، با تاکید بر مطالعات فرهنگی و علوم انسانی و ارتقا سطح آگاهی و شناخت مردم از میراث فرهنگی کشور اتیوپی بنیان نهاده شد.
۲. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
۳. موسسه بین‌المللی آفریقا ، دي ۱۳۸۶
International African Institute (IAI)
موسسه بین‌المللی آفریقا در سال ۱۹۲۶ و با هدف بهبود سطح آموزش عمومی در زمینه آفریقا، با تاکید بر فرهنگ و زبان این قاره و ارتقاء سطح مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
۴. مرکز مطالعات مغرب، دانشگاه دورهام ، دي ۱۳۸۶
Centre for Maghreb Studies, University of Durham
مرکز مطالعات مغرب یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات خاورمیانه‌ای و اسلامی دانشگاه دورهام و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی است که تنها به مطالعه کشورهای منطقه شمال آفریقا (مراکش، الجزایر، تونس و لیبی) اختصاص یافته است.
۵. مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا ، دي ۱۳۸۶
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)
مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
۶. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه لیدن ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Centre, University of Leiden (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه لیدن یک موسسه علمی مستقل و تنها موسسه پژوهشی دانشگاهی در هلند محسوب می‌شود که به تحقیق و پژوهش در زمینه آفریقا با تاکید بر حوزه علوم اجتماعی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی کنونی و آتی منطقه آفریقای حاشیه صحرا مي‌پردازد.
۷. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کیپ تاون ، آذر ۱۳۸۶
Centre for African Studies, University of Cape Town (CAS)
مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشکده مطالعات آفریقایی دانشگاه کیپ تاون و یکی از قدیمی‌ترین مراکز مطالعات آفریقا در جهان است که مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی خود را بر روی مطالعات میان رشته‌ای در زمینه آفریقا، در عرصه جهانی و رویکردهای تطبیقی میان جنوب آفریقا، آفریقا و جهان در حال جهانی شدن متمرکز کرده است.
۸. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کپنهاگ ، آذر ۱۳۸۶
Center for Afrikastudier, Kbenhavns Universitet
مرکز مطالعات آفریقا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کپنهاگ است که با هدف سازماندهی یک برنامه مطالعاتی بین‌ رشته‌ای، حمایت از فعالیت‌های گروه‌های آموزشی دانشگها کپنهاگ در زمینه مطالعات آفریقا و اعطای مدارک تحصیلی در این زمینه بنیان نهاده شد.
۹. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی ، آذر ۱۳۸۶
Center for African Studies, University of California - Berkeley
مرکز مطالعات آفریقا یک مرکز پژوهشی میان‌ رشته‌‌ای و وابسته به گروه مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که با هدف حمایت از برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی و آموزش محققان در حوزه مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
۱۰. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه ادینبرا ، آبان ۱۳۸۶
Centre of African Studies, The Univeristy of Edinburgh (CAS)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه ادینبرا تنها واحد دانشگاهی در اسکاتلند است که منحصرا در زمینه مطالعات آفریقا فعالیت می‌کند. هدف این مرکز ایجاد ارتباط میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های آموزشی و فرهنگی در آفریقا و اسکاتلند به منظور ارتقاء سطح مطالعات آفریقا است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۴