درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > اقتصاد > خصوصی سازی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. The Privatization of Security and Change in the Control of Force ، فروردين ۱۳۸۳
خصوصی سازی امنیت و تغییر در کنترل نیرو
خصوصی‌سازی امنیت باعث افزایش اهمیت مکانیسم‌های بازار شده و کنترل بر روی رفتارهای خطا آمیز را پراکنده کرده است. حضور شرکت‌های خصوصی در تهیه و تدارک خدمات نظامی موضوع جدیدی نیست، اما تغییر در ماهیت درگیری‌ها نقش مهمی در تغییر این پدیده داشته است. این مقاله همچنین به تاثیر خصوصی‌سازی بر روی کنترل نیروی دولت می‌پردازد. خصوصی‌سازی امنیت مستلزم تغییر در اعمال حاکمیت است، اما بایستی انتظار داشته باشیم که این تغییر نه تنها بر روی دولت‌ها تاثیر بگذارد بلکه بر روی اقتصاد و جوامعی که خودشان را حول محور سیستم دولت ساخته‌اند نیز اثرگذار باشد.
پس از گذشت پنج سال از شروع سیاست دولت چین در خصوصی‌سازیصنعت ارتباطات و تلفن چین، رشد چشمگیری داشته است، به‌گونه‌ای که سهام شرکت‌هایی مانند چینا موبایل و چینا تله‌کام در بازار بورس هنگ گنگ از سودده‌ترین شرکت‌ها بوده‌اند. با ایجاد رقابت در صنعت مخابرات و ارتباطات چین از سوی دولت این کشور تعداد مشترکین تلفن‌های همراه رو به افزایش داشته است و موجبات سود‌آوری بیشتر در این صنعت را برای دولت فراهم کرده است.

۱