درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۷۱. مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی، دانشگاه کیوتو ، دي ۱۳۸۴
(Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University (CSEAS
مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کیوتو است که با توجه به اهمیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی در توسعه پارادایم‌های نوین قرن بیست ‌و یکم و به منظور توسعه مطالعات میان رشته‌ای در زمینه منطقه جنوب شرق آسیا بنیان نهاده شد. این مرکز به تحقیق و پژوهش در زمینه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه آسیای جنوب شرقی و بررسی ابعاد تاریخی و معضلات رویاروی این منطقه در عصر حاضر می‌پردازد.
۷۲. مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ، آذر ۱۳۸۴
(Center for Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley (CSEAS
مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که با همکاری و مشارکت گروه مطالعات آسیای جنوبی و جنوب شرقی به اجرای پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویی و تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه ابعاد مختلف مطالعات منطقه جنوب شرق آسیا می‌پردازد.
۷۳. مرکز مطالعات آسیا، کالج سنت انتونی ، آذر ۱۳۸۴
Asian Studies Centre, St. Antony's College
مرکز مطالعات آسیا در سال ۱۹۸۲ و به عنوان جانشین مرکز خاور دور در کالج سنت ‌آنتونی دانشگاه آکسفورد بنیان نهاده شد. این مرکز به مطالعه و تحقیق در زمینه تمامی منطقه آسیا (به استثنای خاورمیانه) و ارتقای دیدگاه‌ها درباره تحولات و رویدادهای مختلف این منطقه می‌پردازد.
۷۴. مرکز مطالعات آسیا، دانشگاه هنگ کنگ ، آذر ۱۳۸۴
(Centre of Asian Studies, University of Hong Kong (CAS
مرکز مطالعات آسیا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه هنگ‌کنگ است که با هدف ارتقاء و گسترش پژوهش‌های میان رشته‌ای در زمینه مطالعات آسیا بنیان نهاده شد. این مرکز محققان، متخصصان و دانشجویان سطوح عالی، از کلیه گروه‌های دانشگاهی با گرایش مطالعات آسیا، به ویژه چین، هنگ‌کنگ و آسیای جنوبی و جنوب شرقی را گرد هم می‌آورد و به عنوان مرکز ارتباط بنیادها و موسسات مطالعات‌ آسیا فعالیت می‌کند.
۷۵. مرکز مطالعات آسیا، دانشگاه کلورادو در بولدر ، آذر ۱۳۸۴
Center for Asian Studies, University of Colorado at Boulder
مرکز مطالعات آسیا یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه کلورادو است که با گرد هم آوردن محققان و متخصصان مطالعات‌ آسیا به تحقیق و پژوهش در زمینه این منطقه از جهان و ابعاد گوناگون آن می‌پردازد.
۷۶. مرکز مطالعات آسیا، دانشگاه ایالتی میشیگان ، آذر ۱۳۸۴
Asian Studies Center, Michigan State University
مرکز مطالعات آسیا به عنوان یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش آمریکا در دانشگاه ایالتی میشیگان و یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های آموزشی مطالعات آسیا در شمال میانه ایالات متحده آمریکا و با هدف حمایت از مطالعات آسیای شرقی، جنوبی و جنوب‌شرقی بنیان نهاده شد.
۷۷. مرکز سیاست آسیا - اقیانوسیه، رند ، آذر ۱۳۸۴
(Center for Asia Pacific Policy, RAND (CAPP
مرکز سیاست آسیا ـ اقیانوسیه یک مرکز پژوهشی میان رشته‌ای غیرانتفاعی و فراجناحی و بخشی از برنامه‌های بین‌المللی مرکز رَند (تحقیق و توسعه) است که با هدف پیشبرد سیاست‌ها از طریق تحقیق و پژوهش، در زمینه چالش‌های مهم سیاسی و رویاروی آسیا و روابط آمریکا ـ آسیا بنیان نهاده شد.
۷۸. مرکز تحقیقات آسیایی یورک ، آذر ۱۳۸۴
(York Centre for Asian Research (YCAR
مرکز تحقیقات آسیایی یورک یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه یورک است که به منظور گسترش مطالعات دانشگاهی در زمینه آسیا (آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی) از گذشته تا عصر حاضر و ارتقای سطح تحقیقات و آموزش‌ها در این زمینه بنیان نهاده شد.
۷۹. مرکز تحقیقات آسیا، دانشگاه مرداک ، آذر ۱۳۸۴
(Asia Research Centre, Murdoch University (ARC
مرکز تحقیقات آسیا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه مرداک است که از سال ۱۹۸۸ تاکنون به تحقیق و پژوهش درباره تحولات و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه شرق و جنوب شرق آسیا، به ویژه تاثیر جهانی شدن بر این منطقه می‌پردازد. ارتقای درک و شناخت عمومی از مسائل و معضلات رویاروی کشورهای این منطقه در عصر حاضر و برقراری ارتباط با دیگر مراکز مطالعاتی فعال در این حوزه، از مهم‌ترین اهداف این مرکز به شمار می‌‌آید.
۸۰. مرکز تحقیقات آسیا ـ اقیانوسیه، موسسه مطالعات بین‌المللی استنفورد ، آذر ۱۳۸۴
(Asia - Pacific Research Center, Stanford Institute for International Studies (APARC
مرکز تحقیقات آسیا ـ اقیانوسیه یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات بین‌المللی استنفورد است که با گردهم آوردن اساتید، محققان، دانشجویان، سیاستمداران، رهبران دولتی و صاحبان مشاغل به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل و رویدادهای جاری آسیا و نقش آمریکا در این منطقه می‌پردازد.

۱ << | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | >> ۲۰