درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۳۱. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه فلوریدا ، تير ۱۳۸۶
Center for European Studies, University of Florida (CES)
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه فلوریدا در حوزه مطالعات اروپا است که به پرورش متخصصان و کارشناسان مطالعات اروپا و بررسی ابعاد گوناگون مسائل این منطقه می‌پردازد. اتحادیه اروپا و مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن از مهم‌ترین محورهای مطالعاتی این مرکز به شمار می‌آیند.
۳۲. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه توئنت ، تير ۱۳۸۶
Centre for European Studies, University of Twente (CES)
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز وابسته به دانشکده بازرگانی، مدیریت دولتی و فناوری دانشگاه توئنت است که با هدف گردهم آوردن مطالعات و تحقیقات این دانشکده در حوزه اروپا و همگرایی اروپا و ایجاد هماهنگی در این زمینه بنیان نهاده شد.
۳۳. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه اکستر ، تير ۱۳۸۶
Centre for European Studies, University of Exeter (CES)
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز وابسته به دانشکده مطالعات تاریخی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه اکستر است که با گرد هم آوردن اساتید، محققان و کارشناسان گروه‌های مختلف دانشگاهی، به تحلیل و بررسی مسائل، معضلات، روندها و چالش‌های مشترک در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سازمانی اروپای شرقی و غربی می‌پردازد.
۳۴. مرکز مطالعات اتحادیه اروپا، دانشگاه هال ، تير ۱۳۸۶
Centre for European Union Studies, The University of Hull (CEUS)
مرکز مطالعات اتحادیه اروپا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه هال است که در سال ۱۹۹۹ توسط کمیسیون اروپا و به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه سیاست و حکومت اتحادیه اروپا بنیان نهاده شد. این مرکز با نظارت گروه علوم سیاسی و مطالعات بین‌المللی دانشگاه هال به ارتقاء سطح مطالعات میان رشته‌ای در زمینه اتحاد اروپا و اروپای بزرگ‌تر می‌پردازد.
۳۵. مرکز مطالعات آلمانی و اروپایی کانادا، دانشگاه یورک و مونتریال ، خرداد ۱۳۸۶
The Canadian Centre for German and European Studies, York University (CCGES)
مرکز مطالعات آلمانی و اروپایی کانادا یک ابتکار عمل مشترک از سوی سرویس مبادلات آکادمیک آلمان، دانشگاه مونتریال و دانشگاه یورک و مرکزی پژوهشی و آموزشی در کانادا است که به تحقیق و پژوهش در زمینه آلمان معاصر و بافت اروپایی آن می‌پردازد.
۳۶. مرکز تحقیقات اجتماعی اروپا در مانهایم، دانشگاه مانهایم ، خرداد ۱۳۸۶
Mannheimer Zentrum fur Europaische Sozialforschung, Universitat Mannheim (MZES)
مرکز تحقیقات اجتماعی اروپا یک موسسه پژوهشی میان رشته‌ای و وابسته به دانشگاه مانهایم است که با هدف مطالعه و بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی اروپا بنیان نهاده شده و تمرکز آن عمدتاً بر روی تحقیقات تطبیقی در زمینه اروپا و بررسی فرایند همگرایی در اروپا است.
۳۷. مرکز پژوهشی مطالعات اروپایی و بین‌المللی، دانشگاه پورتس موث ، خرداد ۱۳۸۶
Centre for European and International Studies Research, University of Portsmouth (CEISR)
مرکز پژوهشی مطالعات اروپایی و بین‌المللی یکی از مراکز مطالعاتی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه پورتس موث است که با گردهم آوردن محققان این دانشگاه، به ویژه پژوهشگران و اساتید دانشکده زبان‌ها و مطالعات منطقه‌ای و دانشکده مطالعات اجتماعی، تاریخی و ادبی، به مطالعه و بررسی منطقه اروپا و مسائل مرتبط با این منطقه، ازجمله سیاست و فرهنگ اروپا در ارتباط با جهان بزرگ‌تر و مباحث دیگر، ازجمله ارزش‌های فرهنگی، تئوری اجتماعی، فیلم و رسانه‌های گروهی می‌پردازد.
۳۸. مرکز پژوهش های روسیه، اوراسیا و اروپای شرقی مارجوری میراک، دانشگاه هبرو ، خرداد ۱۳۸۶
The Marjorie Mayrock Centre for Russian, Eurasian and East European Research, The Hebrew University
مرکز پژوهش های روسیه، اوراسیا و اروپای شرقی میراک یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه هبرو در بیت‌المقدس است که به منظور ارتقاء پژوهش‌های میان رشته‌ای و گروه در زمینه امور و مسائل شوروی سابق و اروپای شرقی تاسیس شده است.
۳۹. مرکز پژوهش‌های اروپای معاصر، دانشگاه ملبورن ، خرداد ۱۳۸۶
Contemporary Europe Research Centre, The University of Melbourne(CERC)
مرکز پژوهش‌های اروپای معاصر وابسته به دانشکده علوم انسانی دانشگاه ملبورن و مرکز بین رشته‌ای است که با رهیافتی کاربردی به تحقیق و پژوهش در زمینه تجارت، حکومت و سیاست، رسانه‌ها و جوامع در اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی می‌پردازد.
۴۰. مرکز اروپای شرقی و مرکزی، دانشگاه کلمبیا ، خرداد ۱۳۸۶
The East Central European Center, Columbia University
مرکز اروپای شرقی و مرکزی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کلمبیا است که به تحقیق و پژوهش در زمینه تاریخ معاصر، سیاست، فرهنگ و جامعه در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی پرداخته و روابط این منطقه با اروپای غربی و روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. مطالعات و تحقیقات این مرکز شامل سه بخش مطالعات صربستان، مطالعات مجارستان و مطالعات لهستان می‌شود.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۰