درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۲۱. موسسه اروپا ، تير ۱۳۸۶
Europa Institut
موسسه اروپا مرکزی پژوهشی و تحقیقاتی است که با تمرکز ویژه بر حوزه حقوق عمومی، به ویژه حقوق اروپا تاسیس شده و هدف آن کمک فعالانه به ایجاد اروپای همگرا، آزاد، دموکراتیک و مرفه است.
۲۲. مرکز مطالعه اروپا، دانشگاه بریگام یانگ ، تير ۱۳۸۶
Center for the Study of Europe, Brigham Young University
مرکز مطالعه اروپا یکی از مراکز وابسته به دانشگاه بریگام یانگ و یک مرکز آموزشی و پژوهشی بین رشته‌ای در حوزه مطالعات اروپاست که به بررسی مسائل تاریخی، سیاسی، جامعه‌شناختی، اقتصادی، فرهنگی و زبان‌شناختی اروپا، ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای نروژ، سوئیس و ایسلند می‌پردازد.
۲۳. مرکز مطالعات همگرایی اروپا ، تير ۱۳۸۶
Center for European Integration Studies
مرکز مطالعات همگرایی اروپا، یک موسسه تحقیقاتی مستقل در دانشگاه راینش فریدریش ـ ویلهلمز و مهم‌ترین هدف آن یافتن راه‌حل‌هایی برای معضلات همگرایی اروپا و نقش اروپا در عرصه جهانی است. این مرکز موضوعات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بافتی میان رشته‌ای تلفیق می‌کند.
۲۴. مرکز مطالعات حقوقی اروپا، دانشگاه کمبریج ، تير ۱۳۸۶
Centre for European Legal Studies, University of Cambridge (CELS)
مرکز مطالعات حقوقی اروپا یکی از مراکز وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه کمبریج است که به مطالعه و بررسی قوانین اتحادیه اروپا و قوانین تطبیقی اروپا می‌پردازد. محور اصلی فعالیت‌های این مرکز به تحولات مربوط به قانون اساسی اروپا اختصاص می‌یابد.
۲۵. مرکز مطالعات پیشرفته رابرت شومان، موسسه دانشگاهی اروپا ، تير ۱۳۸۶
The Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute(RSCAS)
مرکز مطالعات پیشرفته رابرت شومان یکی از مراکز وابسته به موسسه دانشگاهی اروپا است که به اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعات اروپا پرداخته و در جهت توسعه تحقیقات تطبیقی و بین‌رشته‌ای و به دنبال آن ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینه مسائل پیش روی روند همگرایی و جامعه اروپا گام برمی‌دارد.
۲۶. مرکز مطالعات اروپایی یونان ، تير ۱۳۸۶
Hellenic Centre for European Studies (EKEM)
مرکز مطالعات اروپایی یونان مرکزی مستقل است که در سال ۱۹۸۸ تحت نظارت سازمانی وزارت امورخارجه یونان و با هدف تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل معطوف به وحدت اروپا و به طور کلی منطقه اروپا و موضوعات مرتبط با مشارکت و دستاوردهای یونان در اتحادیه اروپا، همچنین مباحث کلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی یونان بنیان نهاده شد.
۲۷. مرکز مطالعات اروپایی میندا دو گونتس بورگ، دانشگاه هاروارد ، تير ۱۳۸۶
The Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University (CES)
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه هاروارد است که با گرد هم آوردن دانشجویان، اساتید و محققان به مطالعه و بررسی اروپا و موضوعات مربوط به آن، به ویژه تاریخ، سیاست، جامعه اروپا و ارتقاء سطح آگاهی و شناخت جامعه آمریکا درباره اروپا می‌پردازد.
۲۸. مرکز مطالعات اروپای معاصر، دانشگاه پیسلی ، تير ۱۳۸۶
Centre for Contemporary European Studies, University of Paisley (CCES)
مرکز مطالعات اروپای معاصر یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه پیسلی در اسکاتلند است که با گردهم آوردن متخصصان و محققان دانشگاه پیسلی در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا فعالیت می‌کند و در این راستا، تاکید ویژه‌ای بر تاثیر تحول و گذار بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پس از سقوط کمونیسم، اتحادیه اروپا و روند سیاستگذاری آن و زبان‌ها و ادبیات اروپا دارد.
۲۹. مرکز مطالعات اروپا و آسیا، دانشکده مدیریت بی. آی. نروژ ، تير ۱۳۸۶
Centre for European and Asian Studies, BI Norwegian School of Management (CEAS)
مرکز مطالعات اروپا و آسیا یکی از مراکز مطالعاتی دانشکده مدیریت بی.آی. نروژ است که به تحقیق و پژوهش در زمینه جهانی شدن، آزادسازی و همگرایی منطقه‌ای، سیاست‌های اتحادیه اروپا و سیاست عمومی، نروژ و اتحادیه اروپا، سیاست‌های تطبیقی اروپا، مدیریت دولتی و جامعه و سیاست در چین و آسیای جنوب شرقی می‌پردازد.
۳۰. مرکز مطالعات اروپا، دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل ، تير ۱۳۸۶
Center for European Studies, University of North Carolina at Chapel Hill (CES)
مرکز مطالعات اروپا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه کارولینای شمالی است که با هدف ارتقاء سطح شناخت و درک جامعه از رویدادها و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر اروپای معاصر بنیان نهاده شد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۰