درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱۱. موسسه مطالعات آمریکای لاتین، دانشگاه استکهلم ، آبان ۱۳۸۶
Institute of Latin American Studies, Stockholm University (LAIS)
موسسه مطالعات آمریکای لاتین ازجمله مراکز تحقیقاتی و آموزشی وابسته به دانشگاه استکهلم است که به برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشار نتایج تحقیقات در زمینه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب می‌پردازد.
۱۲. موسسه مطالعات آمریکا - ایبریا ، آبان ۱۳۸۶
Institut fur Iberoamerika - Kunde (IIK)
موسسه مطالعات آمریکا ـ ایبریا وابسته به موسسه تحقیقات خارجی آلمان و هدف آن مطالعه و تحلیل علمی فرآیندهای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و فهم پیچیدگی‌های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی این منطقه است.
۱۳. مرکز مطالعات آمریکا، بنیاد لویکوریا، دانشگاه مارتین لوتر، هاله - ویتنبرگ ، مهر ۱۳۸۶
Center for U.S. Studies, Leucorea Foundation, Martin Luther University, Halle - Wittenberg (ZUSAS)
مرکز مطالعات آمریکا وابسته به دانشگاه مارتین لوتر و بنیاد لویکوریا است که به ارائه پژوهش‌های علمی در حوزه تاریخ، فرهنگ و سیاست و جامعه آمریکا پرداخته و مطالعات آن عمدتا متمرکز بر روابط نژادی و ابعاد مختلف تعامل آمریکا و نقش این کشور در جهان بزرگ‌تر است.
۱۴. مرکز آمریکای لاتین، دانشگاه یو. سی. ال. إی. ، مهر ۱۳۸۶
UCLA Latin American Center (LAC)
مرکز آمریکای لاتین در دانشگاه یو.سی.ال.ای (دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس)، یک مرکز پژوهش بین رشته‌ای در زمینه آمریکای لاتین است که با هدف ایجاد دانش و ارتقاء سطح آگاهی در زمینه مطالعات آمریکای لاتین در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنیان نهاده شد.
۱۵. انجمن مطالعات آمریکای لاتین ، مهر ۱۳۸۶
Society for Latin American Studies (SLAS)
انجمن مطالعات آمریکای لاتین یکی از مراکز عمده مطالعات آمریکای لاتین در انگلستان به شمار می‌آید و به مطالعه و بررسی مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهب، جنسیت، تاریخ، مهاجرت، حقوق و قانونگذاری در آمریکای لاتین می‌پردازد. هدف اصلی این انجمن ارتقاء سطح ‌آگاهی از مسائل مرتبط با آمریکای لاتین است.
۱۶. موسسه مطالعه اروپا، دانشگاه کلمبیا ، مهر ۱۳۸۶
The Institute for the Study of Europe, Columbia University (ISE)
موسسه مطالعه اروپا یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه کلمبیا است که به مطالعه، پژوهش و آموزش در زمینه مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی پیش روی اروپا می‌پردازد و مسائل رایج در اروپا و روابط آمریکا و اروپا را مورد بررسی قرار مي‌دهد.
۱۷. موسسه مطالعات اروپا، روسیه و اوراسیا، دانشگاه جورج واشنگتن ، مهر ۱۳۸۶
The Institute for European, Russian and Eurasian Studies, The George Washington University (IERES)
موسسه مطالعات اروپا، روسیه و اوراسیا یکی از مراکز دانشگاه جورج واشنگتن است که به منظور مطالعه و تحقیق در زمینه شوروی، کشورهای اروپای شرقی، چین و آسیای شرقی و ارائه مشاوره به رهبران سیاسی در این حوزه‌ها بنیان نهاده شد.
۱۸. موسسه مطالعات اروپا ، مرداد ۱۳۸۶
Institute for European Studies (IES)
موسسه مطالعات اروپا تنها موسسه پژوهشی در یوگسلاوی است که به مطالعه و بررسی جامع فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اروپا اختصاص یافته است. حوزه های پژوهشی این مرکز در زمینه تحولات جاری در اروپا بوده و شامل موضوعاتی، چون فرآیندهای همگرایی، گذار در اروپای مرکزی و شرقی، دموکراسی و فدرالیسم، توسعه منطقه‌ای و هویت فرهنگی می‌شود.
۱۹. موسسه مطالعات آلمان، دانشگاه بیرمنگام ، مرداد ۱۳۸۶
Institute for German Studies, University of Birmingham (IGS)
موسسه مطالعات آلمان یکی از مراکز بین رشته‌ای پیشرو در عرصه مطالعات آلمان معاصر است که با هدف تحقیق و پژوهش در زمینه آلمان، با تاکید بر رویکرد علوم اجتماعی تاسیس شده و بر محورهایی چون، سیاست، اقتصاد، روابط بین‌الملل، تاریخ و فرهنگ آلمان معاصر تاکید دارد.
۲۰. موسسه اروپایی قبرس ، مرداد ۱۳۸۶
European Institute of Cyprus (EIC)
موسسه اروپا یک سازمان غیرانتفاعی مستقل است که با هدف ارتقاء مطالعه، آموزش و اطلاعات پیرامون موضوعات مربوط به اتحادیه اروپا، مطالعه و بررسی نهادهای اروپایی و نیز اقتصاد و سیاست اروپا و ارزیابی فرآیند هماهنگی، سازگاری و مدرنیزه کردن قبرس با استانداردهای اتحادیه اروپا بنیان نهاد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۰