درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱۰۱. موسسه آسیای مرکزی - قفقاز، دانشگاه جانز هاپکینز ، آبان ۱۳۸۴
Central Asia - Caucasus Institute, The Johns Hopkins University
این موسسه یکی از مراکز مطالعاتی دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی پل اچ نیتز دانشگاه جانز هاپکینز است که به تحقیق و پژوهش در زمینه مناطق قفقاز، آسیای مرکزی و دریای خزر و تحلیل رویدادها و تحولات جاری این مناطق می‌پردازد.
۱۰۲. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه ویرجینیا ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian and East European Studies, The University of Virginia (CREES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه ویرجینیا است که به عنوان یکی از منابع تحقیقاتی در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی به تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه این منطقه پرداخته و با دیگر مراکز آموزشی در ویرجینیا و جنوب شرقی آمریکا همکاری می‌کند.
۱۰۳. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه میشیگان ، آبان ۱۳۸۴
Center for Russian and East European Studies, University of Michigan
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به موسسه بین‌المللی دانشگاه میشیگان و یکی از موسسات بزرگ ملی در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی به شمار می‌رود و به عنوان یکی از مراکز منابع ملی از سوی وزارت آموزش آمریکا حمایت می‌شود. مطالعات این مرکز شامل مطالعات اروپای مرکزی (به ویژه کشورهای لهستان و چک)، مطالعات روسیه و مطالعات جنوب شرق اروپا می‌شود.
۱۰۴. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه کانزاس ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (CREES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی یکی از مراکز وابسته به دانشگاه کانزاس و یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش آمریکاست که به مطالعه و بررسی تحولات روسیه و اروپایی شرقی، به‌ویژه کشورهای لهستان و اوکراین و منطقه بالکان می‌پردازد.
۱۰۵. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه تورنتو ، آبان ۱۳۸۴
(Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto (CREES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی وابسته به دانشگاه تورنتو و یکی از برجسته‌ترین مراکز دانشگاهی در‌ آمریکای شمالی است که به مطالعه و بررسی اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی می‌پردازد. تاریخ، سیاست، جوامع و فرهنگ‌های شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی و روابط و تعاملات متقابل این مناطق از گذشته تا عصر حاضر، مهم‌ترین محورهای مطالعاتی این مرکز را تشکیل می‌دهند.
۱۰۶. مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه پیتزبورگ ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian & East European Studies, University of Pittsburgh (REES
مرکز مطالعات روسیه و اروپای شرقی به عنوان یکی از بخش‌های مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه پیتزبورگ و با گردهم آوردن محققان، پژوهشگران و اساتید رشته‌های مختلف بنیان نهاده شد تا نقش مهمی را در حمایت از تحقیقات و آموزش‌های نوین و برقراری ارتباط با سایر مراکز مطالعاتی در حوزه مطالعات روسیه و اروپای شرقی ایفا کند.
۱۰۷. مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا، دانشگاه تگزاس در آستین ، آبان ۱۳۸۴
(Center for Russian, East European and Eurasian Studies, The University of Texas at Austin (CREEES
مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا به‌عنوان یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش آمریکا در زمینه مطالعات روسیه و اروپای شرقی و یکی از بخش‌های مرکز اطلاعات شبکه روسیه و اروپای شرقی در دانشگاه تگزاس در آستین بنیان نهاده شد. این مرکز به برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه زبان‌های منطقه، علوم اجتماعی و علوم انسانی و دیگر مباحث تخصصی و پژوهشی مربوط به مطالعات شوروی سابق و اروپای مرکزی و شرقی می‌پردازد.
۱۰۸. مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا، دانشگاه استنفورد ، آبان ۱۳۸۴
Center for Russian, East European and Eurasian Studies, Stanford University
مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و اوراسیا یکی از مراکز منابع ملی وزارت آموزش عالی آمریکا و وابسته به دانشگاه استنفورد است که با هدف تشویق و حمایت از مطالعات میان رشته‌ای در زمینه ملل و جوامع شوروی سابق، اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی بنیان نهاده شد.
۱۰۹. مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی دانشگاه واشنگتن ، آبان ۱۳۸۴
Russian, East European and Central Asian Studies Center at the University of Washington
مرکز مطالعات روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی یکی از مراکز منابع ملی آمریکا و وابسته به دانشکده روابط بین‌الملل جکسون در دانشگاه واشنگتن است و به مطالعه و تحقیق در زمینه منطقه روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی می‌پردازد.
۱۱۰. مرکز مطالعات روسی و اوراسیایی دیویس، دانشگاه هاروارد ، آبان ۱۳۸۴
Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University
مرکز دیویس یکی از مراکز مطالعاتی دانشگاه هاروارد است که با حمایت مؤسسه کارنگی و به منظور توسعه و گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در زمینه روسیه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای این منطقه و ارتقای آگاهی و شناخت جامعه در این زمینه بنیان نهاده شد.

۱ << | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | >> ۲۰