درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۹۱. انجمن مالزی، دانشگاه نیوانگلند ، آبان ۱۳۸۴
Malaysia Society, The University of New England
انجمن مالزی یکی از گروه‌های علمی انجمن مطالعات آسیایی استرالیا است که با گرد هم آوردن محققان و اساتید رشته‌های مختلف و برگزاری همایش‌های دوسالانه به تحقیق و پژوهش در زمینه تمامی ابعاد و جوانب کشور مالزی و روابط آن با استرالیا می‌پردازد.
۹۲. انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند ، آبان ۱۳۸۴
The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland
انجمن سلطنتی آسیایی بریتانیای کبیر و ایرلند به عنوان مهم‌ترین مرکز مطالعات آسیایی انگلستان در قرن نوزدهم و به منظور ترغیب و تسهیل مطالعات آسیا در این کشور و ارتقای تحقیقات در این زمینه بنیان نهاده شد.
۹۳. انجمن استرالیایی مطالعات ویتنام ، آبان ۱۳۸۴
(Vietnam Studies Association of Australia (VSAA
انجمن استرالیایی مطالعات ویتنام سازمانی علمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی و وابسته به انجمن مطالعات آسیایی استرالیا است که با همکاری جمعی از محققان، متخصصان و کارشناسان استرالیا به تحقیق و پژوهش در زمینه ویتنام می‌پردازد.
۹۴. انجمن اروپایی مطالعات آسیای جنوب شرقی ، آبان ۱۳۸۴
(The European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS
انجمن اروپایی مطالعات آسیای جنوب شرقی انجمنی تخصصی و غیرانتفاعی، وابسته به موسسه سلطنتی مطالعات آسیای جنوب شرقی و کارائیب هلند و مهم‌ترین هدف آن ارتقای جایگاه مطالعات آسیای جنوب شرقی در اروپا است. این انجمن با گرد هم آوردن اساتید و محققان کشوری بنلوکس، اروپای مرکزی و جنوبی، فرانسه، آلمان، روسیه، اسکاندیناوی و انگلستان به تحقیق و پژوهش در زمینه منطقه جنوب شرق آسیا می‌پردازد.
۹۵. موسسه هریمن، دانشگاه کلمبیا ، آبان ۱۳۸۴
The Harriman Institute, Columbia University
موسسه هریمن نخستین مرکز علمی و دانشگاهی در ایالات متحده آمریکا است که به مطالعه میان رشته‌ای در زمینه روسیه و سایر کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، اروپای مرکزی و شرقی و منطقه بالکان می‌پردازد. مهم‌ترین هدف این موسسه ارتقاء و توسعه دانش تخصصی و درک و شناخت عمومی در زمینه سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ‌های مناطق یادشده از یک سو تا اقیانوس آرام و از سوی دیگر تا افغانستان است.
۹۶. موسسه مطالعه منازعه، ایدئولوژی و سیاست، دانشگاه بوستون ، آبان ۱۳۸۴
(Institute for the Study of Conflict, Ideology, and Policy, Boston University (ISCIP
موسسه مطالعه منازعه، ایدئولوژی و سیاست، یکی از مراکز وابسته به دانشگاه بوستون است که به مطالعه و بررسی جوامع مستعد بروز منازعه در شرایط بحرانی و عوامل سیاسی، قومی/ نژادی و بین‌المللی ایجاد بی‌ثباتی در این کشورها، به ویژه روسیه و سایر جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق پرداخته و تحولات و رویدادهای جاری این مناطق را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۹۷. موسسه مطالعات دریای خزر ، آبان ۱۳۸۴
International Institute for Caspian Studies
موسسه مطالعات دریای خزر یک موسسه تحقیقاتی غیردولتی و مشورتی است که با هدف ارتقاء و فهم مطالعات تحقیقاتی درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و حقوقی منطقه خزر به وجود آمد. عمده تحقیقات این مؤسسه درباره کشورهای مرزی دریای خزر و موضوع منافع مشترک ‌آنها در این دریا است.
۹۸. موسسه روسیه و اروپای شرقی، دانشگاه ایندیانا ، آبان ۱۳۸۴
(Russian and East European Institute, Indiana University (REEI
موسسه روسیه و اروپای شرقی یکی از بزرگ‌ترین و قدیم‌ترین مراکز مطالعات منطقه‌ای آمریکا در دانشگاه ایندیانا است که به تحقیق و پژوهش و ارائه برنامه گسترده آموزشی میان رشته‌ای در زمینه زبان‌ها، فرهنگ‌ها و مردمان مناطق روسیه، اروپای شرقی، آسیای میانه، قفقاز، بالتیک و جنوب شرقی اروپا می‌پردازد.
۹۹. موسسه تحقیقاتی مطالعات آسیای میانه ، آبان ۱۳۸۴
(Research Institute for Inner Asian Studies (RIFIAS
موسسه تحقیقاتی مطالعات آسیای میانه موسسه‌ای غیرانتفاعی، آموزشی و پژوهشی و وابسته به دانشگاه ایندیانا است که به حمایت از مطالعات منطقه آسیای میانه، شامل پنج جمهوری مستقل ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان، جمهوری مغولستان، منطقه خودمختار تبت و نواحی حاشیه‌ای افغانستان، پاکستان، ایران، چین و سیبری در روسیه می‌پردازد.
۱۰۰. موسسه بین‌المللی اوراسیا برای تحقیقات اقتصادی و سیاسی ، آبان ۱۳۸۴
International Eurasian Institute for Economic and Political Research
موسسه بین‌المللی اوراسیا به عنوان یک مرکز مطالعاتی و به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه کشورهای در حال گذار واقع در تقاطع شرق و غرب، به ویژه جمهور‌ی‌های استقلال یافته آسیای مرکزی بنیان نهاده شده و به گردآوری و ارائه اطلاعات در زمینه روند تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی این منطقه می‌پردازد.

۱ << | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | >> ۲۰