درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > موسسات تحقیقاتی > (۱۹۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. موسسه مطالعات آفریقا، آکادمی علوم روسیه ، دي ۱۳۸۶
Institute for African Studies, Russian Academy of Sciences (IAS)
موسسه مطالعات آفریقا یک موسسه پژوهشی علمی و دانشگاهی در آکادمی علوم روسیه است که با هدف احیا و توسعه روابط میان روسیه و آفریقا تاسیس شده و از سال ۱۹۵۹ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل و معضلات سیاسی، قومی ـ فرهنگی، اقتصادی ـ اجتماعی و تاریخی کشورهای مستقل افریقایی و به دنبال آن توسعه روابط شوروی سابق و آفریقا و در حال حاضر روسیه با آفریق می‌پردازد.
۲. موسسه تحقیقات آفریقا ، دي ۱۳۸۶
Institut fur Afrika-Kunde (IAK)
موسسه تحقیقات آفریقا یکی از مراکز وابسته به موسسه تحقیقات خارجی آلمان و تنها موسسه مطالعاتی در جمهوری فدرال آلمان است که به طور پیوسته و منحصرا تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدید در کل منطقه آفریقای جنوب صحرا را دنبال و فعالیت‌های پژوهشی خود را به این منطقه معطوف کرده است.
۳. موسسه آفریقایی آفریقای جنوبی ، دي ۱۳۸۶
Africa Institute of South Africa (AISA)
موسسه آفریقایی آفریقای جنوبی سازمانی مستقل و پژوهشی است که از سال ۱۹۶۰ تاکنون به تحقیق و پژوهش در زمینه حوزه‌های مختلف مطالعات آفریقا با تمرکز ویژه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و توسعه در آفریقای معاصر پرداخته است.
۴. مرکز مطالعات مغرب، دانشگاه دورهام ، دي ۱۳۸۶
Centre for Maghreb Studies, University of Durham
مرکز مطالعات مغرب یکی از مراکز وابسته به موسسه مطالعات خاورمیانه‌ای و اسلامی دانشگاه دورهام و یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی است که تنها به مطالعه کشورهای منطقه شمال آفریقا (مراکش، الجزایر، تونس و لیبی) اختصاص یافته است.
۵. مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقا ، دي ۱۳۸۶
The Centre for Advanced Studies of African Society (CASAS)
مرکز مطالعات پیشرفته جامعه آفریقای مرکزی غیرانتفاعی و پان ـ آفریقایی است که با هدف ایجاد شبکه‌های پژوهشی در آفریقا و دیازپوراهای آن بنیان نهاده شده و مسئولیت نظارت و هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های پژوهشی، به ویژه در زمینه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهگی معضلات توسعه در آفریقا ر برعهده دارد.
۶. مرکز مطالعات آفریقای سیاه ، دي ۱۳۸۶
Centre d'Etude d'Afrique Noire (CEAN)
مرکز مطالعات آفریقای سیاه یکی از مراکز اصلی تجزیه و تحلیل و بررسی سیاست‌ آفریقا است که به عنوان یک مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و مستندسازی با گردهم آوردن گروه کاری میان‌ رشته‌ای، متشکل از دانشمندان علوم سیاسی، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و مورخان در زمینه تحلیل سیاست در آفریقای معاصر و به طور کلی کشورهای جنوب آفریقا فعالیت می‌کند و به بررسی روابط آفریقا با سایر کشورهای جهان می‌پردازد.
۷. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه لیدن ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Centre, University of Leiden (ASC)
مرکز مطالعات آفریقا در دانشگاه لیدن یک موسسه علمی مستقل و تنها موسسه پژوهشی دانشگاهی در هلند محسوب می‌شود که به تحقیق و پژوهش در زمینه آفریقا با تاکید بر حوزه علوم اجتماعی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی کنونی و آتی منطقه آفریقای حاشیه صحرا مي‌پردازد.
۸. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه کالیفرنیا - برکلی ، آذر ۱۳۸۶
Center for African Studies, University of California - Berkeley
مرکز مطالعات آفریقا یک مرکز پژوهشی میان‌ رشته‌‌ای و وابسته به گروه مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است که با هدف حمایت از برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی و آموزش محققان در حوزه مطالعات آفریقا بنیان نهاده شد.
۹. مرکز مطالعات آفریقا، دانشگاه پنسیلوانیا ، آذر ۱۳۸۶
African Studies Center, University of Pennsylvania
مرکز مطالعات آفریقا وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا و مرکزی مهم و پیشرو در حوزه مطالعات آفریقا است که با گردهم آوردن محققان، اساتید، دانشجویان و افراد به مطالعه و کسب دانش در زمینه قاره آفریقا از گذشته تا عصر حاضر می‌پردازد.
۱۰. انجمن علوم سیاسی آفریقا ، آبان ۱۳۸۶
African Association of Political Science (AAPS)
انجمن علوم سیاسی آفریقا سازمانی پان ـ آفریقایی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که به ارتقاء سطح مطالعات و استفاده از علوم سیاسی در سراسر قاره آفریقا و اتخاذ راهکارها و مواضع مناسب در زمینه مسائل عدالت سیاسی و اجتماعی می‌پردازد.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۰