درگاه دید > موضوعات > نظامی و دفاعی > صنایع دفاعی > (۱۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        سیاست‌های صنعت دفاعی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های سیاست صنعتی کشورهاست و سیاست صنعتی،خود یکی از شاخه‌های سیاست عمومی محسوب می‌شود. نوشتار حاضر بر آن است تا راهنمایی برای سیاستگذاران صنعتی بوده و با انجام یک موردکاوی واقعی، سیاست‌های صنعتی آنرا تشریح کند. منطق استفاده شده در این تحقیق تحلیل داده‌بنیاد بوده و از بین چهار رویکرد مختلف آن با توجه به اقتضائات پژوهش، رویکرد گلیزر و استراوس انتخاب شده است.
۲. Defence industries in Arab states: players and strategies ، اسفند ۱۳۹۵
صنایع دفاعی در دولت‌های عرب: بازیگران و راهبردها
نوشتار حاضر تلاش کشورهای عربی را به منظور دسترسی به اهداف نمادین، اقتصادی و راهبردی از طریق تولید تسلیحات بومی تحلیل کرده است. به باور نویسنده، ضمن آنکه برخی از کشورهای منطقه اراده‌ای جدید از خود به نمایش گذاشته‌اند تا بدین بوسیله از نظر فناوری نظامی خود متکی باشند و همچنین از نظر عملیاتی در این زمینه خودکفا شوند؛ تلاش برای خوداتکایی باعث خواهد شد تا موازنه راهبردی در غرب آسیا و شمال آفریقا دستخوش تغییراتی شود.
۳. The Arms Trade, Military Services and the Security Market in the Gulf States: Trends and Implication ، خرداد ۱۳۹۵
تجارت تسلیحات، خدمات نظامی و بازار امنیت در کشورهای خلیج فارس: روندها و دلالت‌ها
کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات را گردآوری کرده است که به‌طور خاص، به مسئلة جنگ‌افزار و تسلیحات در خلیج فارس پرداخته‌اند. در این چهارچوب کلی، نخست وضعیت امنیتی این منطقه و ادراک کشورهایش از تهدید (به‌خصوص تهدید ایران) تشریح شده است. در ادامة کتاب، تأکید ‌شده که مسئلة امنیت در خلیج فارس پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد، زیرا اساساً در بسیاری از موارد خرید تسلیحات و تقویت نیروهای مسلح در کشورهای منطقه فقط ابزاری برای تأمین امنیت نیست و در آفرینش هویت ملی هم نقش دارد. ازسوی دیگر، در بعضی موارد به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های بزرگ ــ‌به‌خصوص آمریکا‌ــ همکاری نظامی و دفاعی با این کشورها را راهی برای سوق دادنشان به‌سوی اصلاحات سیاسی قلمداد می‌کنند؛ موضوعی که به پیچیدگی‌های این منطقه می‌افزاید.
۴. سامانه‌های تسلیحاتی خودکار: بررسی مختصر پیرامون مسائل توسعه‌ای، عملیاتی، قانونی و اخلاقی ، فروردين ۱۳۹۵
Autonomous weapon systems: A Brief Survey of Developmental, Operational, Legal, and Ethical Issues
نوشتار حاضر اطلاعات زمینه‌ای مهمی برای فهم کامل چالش‌های پیچیدۀ پیش‌رو در زمینۀ توسعه و عملیات آیندۀ «سامانه‌های تسلیحاتی خودکار» در انواع عملیات‌های نظامی، در اختیار خواننده قرار داده است. به باور نویسنده، ایالات‌متحده ازطریق عملیات‌های نظامی جاری خود، تجربیات آشکار و غیرعلنی را درخصوص استفاده مناسب از «سامانه‌های تسلیحاتی خودکار» به‌دست آورده است. وی به اختصار نگاهی به تاریخچۀ ساخت و توسعه و ادغام سامانه‌های تسلیحاتی خودکار و نیمه‌خودکار در عملیات‌های نظامی سنتی انداخته و دورنمای گسترش نقش این نوع تسلیحات در آیندۀ نزدیک و نیز تلاش‌های بین‌المللی برای تنظیم سندی که ایالات‌متحده در چهارچوب آن به استفاده از این سامانه‌ها بپردازد، را مورد بررسی قرار داده است.
۵. Autonomous Weapon Systems: A Brief Survey of Developmental, Operational, Legal, and Ethical Issues ، آذر ۱۳۹۴
سیستم‌های تسلیحاتی خودکار: جستاری مختصر دربارۀ مسائل توسعه‌ای، عملیاتی، قانونی و اخلاقی
نوشتار حاضر به بررسی طیفی از مسائل پیچیده درخصوص جنبه‌های توسعه‌ای ـ عملیاتی، حقوقی و اخلاقی استفاده از سیستم‌های تسلیحاتی خودکار یا خودمختار (AWS) پرداخته است. سیستم‌های تسلیحاتی خودکار به‌نوعی از تسلیحات که بدون دخالت عامل انسانی قادر به انتخاب هدف‌های خود هستند، اطلاق می‌شود. براین‌اساس، نویسنده به تاریخ ساخت و توسعۀ این نوع تسلیحات و ادغام سیستم‌های تسلیحاتی خودکار با سیستم‌های تسلیحاتی نیمه‌خودکار در عملیات‌های نظامی سنتی پرداخته و سپس به گمانه‌زنی دربارۀ نقش این سیستم‌های تسلیحاتی در آیندۀ نزدیک و متنی که آمریکا می‌تواند در آن به استفاده از این تسلیحات , بپردازد, اشاره کرده است.
۶. Quelles Stratégies face aux Mutations de L’économie de Défense Mondiale ? ، فروردين ۱۳۹۴
چه راهبردهایی در برابر جهش‌های اقتصاد دفاعی جهانی وجود دارد؟
نوشتار حاضر در ده فصل، به سرپرستی خانم اود ـ امانوئل فلوران، مدیر برنامۀ تسلیحاتی و هزینه‌های دفاعی مرکز سیپری (مؤسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم)، به رشتۀ تحریر درآمده است که با توجه به سابقۀ تحقیقات-تسلیحاتی و نظامی مرکز سیپری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نویسندگان کوشیده‌اند در این مجموعه با بررسی راهبردهای دفاعی، بودجۀ دفاعی و همکاری‌هایی در این حوزه،‌ به ارزیابی افزایش هزینه‌های دفاعی در سطح بین‌الملل بپردازند. آنان راهکارها و ابتکاراتی را برای افزایش همکاری و هم‌افزایی دفاعی در حوزۀ تسلیحاتی و نیز گذار از دفاع به امنیت ارائه داده‌اند.
انقلاب‌ها در امور نظامی با چالش‌هایی همچون رسانه‌های گروهی، ساختار تشکیلاتی و رهبری مواجه بوده‌اند که نیازمند بازسازی است. با توجه به ماهیت موضوع و مولفه‌های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این نوشتار «توصیفی ـ تحلیلی» است. به این منظور با روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از منابع معتبر، مترصد پاسخ به این سوال است که پدیده انقلاب در امور نظامی در فضای تغییرات فناورانه ـ اطلاعانی و فرایند تفوق اطلاعاتی چه تاثیراتی را در نیروهای مسلح و نخبگان نظامی گذاشته است. به باور نویسنده ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله مهم‌ترین فناوری‌هایی است که بر شکل‌گیری و ایجاد توانمندی‌های گوناگون نظامی اثرگدار بوده و باعث شده تا چهارچوب‌های نظامی. رهنامه‌های نظامی، ساختار تشکیلاتی و قواعد بازی جنگ متحول شوند.
انقلاب در امور نظامی به تحولات انقلاب‌گونه بعدی از جمله در زمینه آمادی منتهی شده است. این موضوع تا حد زیادی مرهون پیشرفت‌های فناورانه کشف شیوه‌های نظامی جدید برای رهبری و هدایت جنگ و نیز نقش فزاینده کارکردهای نیروهای نظامی است. این نوشتار قصد دارد با بررسی مفهوم آماد و پشتیبانی و تحول آن در طول زمان و نیز توضیح چالش‌هایی که آماد به طور کلی با آنها مواجه است، به بحث تاثیر و نقش آن در افزایش توان عملیاتی کشورهایی چون آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین، همراه با بیان برخی مثال‌ها بپردازد. در پایان با یادآوری درس‌های لازم و یافته‌های جدید نتیجه بحث مطرح شده است.
آماد یکی از زیرسامانه‌های اصلی سازمان‌های نظامی بوده و در کنار زیرسامانه‌های عملیاتی/ ماموریتی و فرماندهی/ مدیریتی مفهوم پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت ماموریت آماد و پشتیبانی نظامی، شناخت ویژگی‌های محیطی و ساختاری آن از مهم‌ترین اقداماتی است که طراحان و کارشناساتن آمادی نظامی همواره مورد توجه قرار می‌دهند. در این نوشتار با نگرشی سیستمی، ضمن توجه به مفاهیم، فرایندها و ویژگی‌های آماد نظامی به دسته خاصی از آن اشاره شده است.
در سال‌های پس از جنگ سرد، در حوزه‌های راهبردی تغییرات بنیادین ایجاد شده است. این تغییرها را می‌توان بر مبنای جداسازی حوزه‌های ژئوپلتیکی، تفسیر نمود. نویسنده در این نوشتار تلاش کرده ضمن بررسی اهمیت و کارکرد آماد در فرایندهای راهبردی، زنجیره آماد به ویژه رابطه بین آماد و راهبرد را تبیین کند. همچنین شاخص‌های ژئوپلتیک تفکیک‌شده در فضای پس از جنگ سرد و پیامدهای چنین فرایندی بر سازماندهی آماد بررسی شده است.

۱ | ۲ |