درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > ایرلند > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        روابط خارجی ایرلند، به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیة اروپا، همواره تحت تاثیر عضویتش در این اتحادیه بوده و مانند سایر اعضای اتحادیة اروپا در چهارچوب مصوبات اتحادیه،، روابط خود را با دیگر کشورها ازجمله ایران تنظیم کرده است. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با آقای جواد کچوئیان، سفیر ایران در ایرلند، برای شناخت بهتر فضای سیاسی داخلی، وضعیت اقتصادی، جهت‌گیری سیاست خارجی ایرلند، زمینه‌های همکاری ایران ـ ایرلند و آینده روابط دو کشور.

۱