درگاه دید > موضوعات > فرهنگ و اجتماع > بیکاری > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Globalization Story Still Has a Long Way to Go ، دي ۱۳۸۵
داستان جهانی شدن همچنان یک راه طولانی پیش رو دارد
به باور برخی تحلیل‌گران جهانی شدن درحالی نقطه اوج خود را طی کرده که باعث افزایش ترور، جرایم و بلایا گشته است. این در حالی صورت می‌گیرد که همچنان تعداد زیادی از جویندگان کار در سراسر دنیا به دنبال یافتن یک فرصت کاری می‌باشند. از سوی دیگر در حالی که شیوه و الگوی زندگی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تغیر یافته است، به نظر می‌رسد فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی شدن به طور همزمان در فرآیند وابستگی متقابل در حال افزایش می‌باشند.

۱