درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آمریکا > آمریکای شمالی > ایالات متحده > ارتش > (۱۰۴ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. ظرفیت‌های برتری هوانوردی آمریکا و چین: ارزیابی امتیازات نسبی ، خرداد ۱۳۹۵
Eric Heginbotham & al. U.S. and Chinese Air Superiority Capabilities: An Assessment of Relative Advantage
ارتش آزادی‌بخش خلق چین طی دو دهۀ گذشته، از نیرویی عظیم اما قدیمی، به نیرویی توانمند و مدرن تبدیل شده است. این نوشتار طرح ارزیابی جریان‌های مرتبط با توانایی نیروهای چین و آمریکا در حوزه‌های مختلف عملیاتی و حتی در فواصل گوناگون از مرزهای سرزمینی چین است که در بازۀ زمانی 1996 تا 2017 صورت گرفته است. نتیجۀ به‌دست آمده نشان می‌دهد که چین همچنان ازنظر سخت‌افزارهای نظامی و مهارت‌های عملیاتی از آمریکا عقب‌تر است، اما توانایی‌های خود را در بسیاری از حوزه‌های حیاتی افزایش داده است.
۲. Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military ، دي ۱۳۹۴
تجاوز و آزارواذیت جنسی در ارتش ایالات متحده آمریکا
نوشتار حاضر به بررسی شیوع تجاوزات و آزار و اذیت جنسی در ارتش ایالات متحده آمریکا و توصیف ماهیت و چگونگی این جنایات و نقض قوانین مرتبط با آن پرداخته است. درخصوص روش پژوهش که به گفتۀ نویسندگان گسترده‌ترین مطالعه‌ای است که تاکنون روی این موضوع صورت پذیرفته از پرسشنامه استفاده شده است. به باور آنان، یکی از مشکلاتی که این پژوهش با آن روبه‌رو شده، واکنش روانی پرسش‌شوندگان به این موضوع و حساسیت آن برای آنها بوده است. به همین دلیل، میان پاسخ‌هایی که با پرسش ازطریق پاسخ‌نامۀ کتبی و پرسش از طریق تلفن گردآوری شده، تفاوت آماری بارزی دیده می‌شود. در تدوین این پژوهش تلاش شده است قوانین، سیاست‌های دفاعی و مسائل جامعه‌شناختی مانند جنسیت و تعصب نیز مورد توجه قرار گیرد.
۳. THE U.S. ARMY OPERATING CONCEPT: WIN IN A COMPLEX WORLD ، مهر ۱۳۹۳
مفهوم عملیاتی ارتش آمریکا: پیروزی در یک جهان پیچیده
یکی از مهم‌ترین وظایف هر ارتش حرفه‌ای تفکر دربارة مسائل مربوط به منازعة مسلحانه در آینده است. براین‌اساس ارتش آمریکا با هدف ممانعت از بروز منازعه، شکل دادن به محیط امنیتی و پیروزی در جنگ‌ها، مفهوم عملیاتی ارتش(AOC) را پیشنهاد کرده است. این مفهوم که به موضوعات کلان مرتبط با نیروی نظامی آمریکا می‌پردازد، برای اولین بار متمرکز بر سه سطح منازعه یعنی سطوح تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک پرداخته و با این فرض‌ها که محیط عملیاتی، دشمن، مکان جنگ و ائتلاف‌های نامعلوم است، به این پرسش پاسخ داده که چگونه می‌توان در این جهان پیچیده پیروز شد؟ نوشتار حاضر که ازسوی ارتش آمریکا منتشر شده، مفهوم عملیاتی ارتش آمریکا را تشریح نموده است.
۴. The Effectiveness of US Military Information Operations in Afghanistan 2001-2010: Why RAND Missed the Point ، اسفند ۱۳۹۱
تاثیر عملیات‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان 2001ـ2010: چرا موسسه رند این مهم را نادیده گرفت؟
در می 2012 موسسه رند مطالعه دقیقی را درباره کارامدی عملیاتهای اطلاعاتی آمریکا در افغانستان بین سال‌های 2001 تا 2010 منتشر کرد و در پایان به 6 درسی که آمریکا باید از این عملیات‌ها بگیرد اشاره کرده و 5 توصیه در این زمینه ارائه داده است. پژوهش حاضر با یافته‌های این تحقیق موافق است، اما با توصیه‌های انجام شده مخالف. نویسنده در پژوهش خود به نقد گزارش رند پرداخته و معتقد است که نبود درک از اصول اولیه ارتباط در افغانسات از سوی ایساف و در محیط‌های به‌دور از درگیری مشکل اصلی بوده و باید برای رفع این نقیصه اقدام کرد.
۵. U.S. Force Posture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment ، مرداد ۱۳۹۱
برآوردی مستقل از استراتژی وضعیت نیروهای آمریکا در منطقه آسیا پاسفیک
نوشتار حاضر در راستای انتشار راهنمای استراتژیک جدید آمریکا ازسوی وزارت دفاع این کشور در اوایل سال ۲۰۱۲ و تاکیداین راهنما بر باز توازن منطقه آسیا ـ پاسفیک به بررسی منابع امنیت ملی، پویائی‌های استراتژیک در این منطقه، وضعیت کنونی نیروهای آمریکا، برنامه‌های اعلام شده و ارائه گزینه‌های جایگزین برای استقرار نیروها پرداخته است. در بخش اول منافع امنیت ملی کنونی و در حال ظهور آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم متن منطقه‌ای و برآوردی از متحدان اصلی آمریکا و بازیگران این منطقه ارائه شده است. در بخش سوم به ارائه برآوردی از گزینه‌های استقرار نیروهای آمریکا در منطقه آسیا پاسفیک پرداخته است و در بخش پایانی توصیه‌هایی ارائه شده است.
۶. Chinese Military Modernization and Force Development: A Western View ، تير ۱۳۹۱
مدرنیزاسیون نظامی و توسعه نیروها در چین: از منظر غرب
آمریکا و چین نیاز مبرمی به ارتقای فهم از بهبود قدرت نظامی یکدیگر و اجتناب از اشکال مختلف برخورد و مواجهه نظامی با همدیگر دارند. نوشتار حاضر در صدد فراهم ساختن بنیانی برای بهبود گفت‌وگو میان دو کشور بر سر تغییرات در نیروهای نظامی آنها و ارائه تحلیلی برای فهم برآورد غرب از تغییرات در قدرت و کیفیت نیروهای نظامی چین است. در همین راستا تغییرات روی داده در استراتژی آمریکا در واکنش به تغییرات نظامی در چین نیز مورد توجه قرار گرفته است. منبع اصلی مورد استفاده در نوشتار حاضر گزارشات سالیانه نظامی موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) البته در کنار طیف گسترده‌ای از دیگر منابع است.
۷. Iraq and US Strategy in the Gulf: Shaping US Plans after Withdrawal ، آبان ۱۳۹۰
عراق و استراتژی آمریکا در خلیج فارس: شکل‌گیری برنامه‌های آمریکا بعد از خروج
تصمیم آمریکا برای عقب‌نشینی نیروهای جنگی آمریکا تا پایان سال 2011 از عراق به ایجاد خلاء قدرت در عراق و منطقه منجرخواهد شد؛ بدیهی است که خروج نیروهای آمریکا اهرم فشار ایران را تقویت خواهد کرد. نوشتار حاضر گزارشی است که به وضعیت عراق و عواقب خروج نیروهای آمریکا از این کشور برای عراق و منطقه پرداخته است در این راستا موضوع کاهش بودجه وزارتخانه‌های دفاع و خارجه به‌خاطر بحران کسر بودجه و تاثیراتش بر برنامه‌ریزی آمریکا برای آینده عراق، چالش‌های نظامی سیاسی در منطقه خلیج فارس، اردن، خاور نزدیک و مصر، منافع استراتژیک آمریکا در عراق و... مورد بررسی قرار گرفته و اولویت‌های استراتژیک آمریکا در این منطقه تبیین شده است.
۸. Driving in the Dark: Ten Propositions About Prediction and National Security ، مهر ۱۳۹۰
راندن در تاریکی: ده گزاره درباره پیش‌بینی و امنیت ملی
ریچارد دنزینگ، رئیس هیئت مدیره مرکز امنیت جدید آمریکا در متن حاضر با اشاره به نیاز ارتش آمریکا به پیش‌بینی آینده به منظور تعیین نیازها و طراحی تجهیزات عمده، بر این نکته تاکید می‌کند که در دنیای امروز شتاب، دامنه و تنوع تغییرات فنی و سیاسی پیش‌بینی بلندمدت را دشوارتر از پیش کرده و ریسک‌های امنیتی را افزایش داده است. بنابراین، با وجود لزوم تلاش برای پیش‌بینی آینده و بهبود روش‌های پیش‌بینی، در برنامه‌ریزی‌ها باید احتمال ناکامی پیش‌بینی‌ها را هم در نظر گرفت تا جامعه دفاعی و امنیتی برای موارد نامترقبه نیز آماده باشد. در ادامه مقاله ده گزاره در این زمینه بیان و تشریح شده‌ که پنج گزاره اول توصیفی و پنج گزاره دوم تجویزی هستند.
۹. Resolving Ethical Challenges in an Era of Persistent Conflict ، ارديبهشت ۱۳۹۰
حل چالش‌های اخلاقی در عصر منازعات پایدار
نوشتار حاضر سومین جلد از مجموعه کتاب‌های اخلاق حرفه‌ای نظامی است که از سوی موسسه مطالعات استراتژیک (SSI) منتشر شده است. در این کتاب نویسنده به تشریح چالش‌های اخلاقی پیشروی ارتش آمریکا در عصر جنگ‌ها و تهدیدات نامنظم پرداخته است. به‌نظر نویسنده به‌خاطر تغییر ویژگی‌های جنگ در عصر کنونی، چالش‌های اخلاقی نیز تغییر یافته و این تغییرات پیامدهای عملی به همراه دارد. پیشتر غیرنظامیان تا اندازه زیادی از نظامیان قابل تفکیک بوده و استراتژی‌های نابودی و فرسایشی موثرترین مسیر برای پیروزی بود، اما امروزه با بروز تهدیدات نامنظم، غیرنظامیان دیگر از نظامیان قابل تفکیک نبوده درنتیجه استراتژی‌های نابودی و فرسایشی نه‌تنها در حل موفق منازعات کارایی خود را از دست داده است، بلکه غیراخلاقی نیز شده است.
۱۰. (US Special Operations Forces (SOF ، فروردين ۱۳۹۰
نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا
نوشتار حاضر به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها و ماموریت‌های نیروهای عملیات ویژه ارتش ایالات متحده آمریکا پرداخته است. نیروهای عملیات ویژه نقش بسیار مهمی در ایالات متحده آمریکا برای مقابله با تروریسم بازی می‌کند. نویسنده تاکید دارد که امروزه اهمیت این نیروها برای انجام ماموریت‌هایی در کشورهای مختلف جهان برای مقابله با تروریسم افزایش یافته است. وی همچنین معتقد است که نیروهای عملیات ویژه به عنوان پشتیبان عملیات امنیتی سیا هستند.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ |