درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > کشورهای عربی > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. As the Arabs see the Jews ، خرداد ۱۳۸۸
همانگونه که اعراب یهودیان را می‌بینند
نوشتار حاضر به بررسی نقش شناخت علایق و منافع اعراب در موفقیت فرایند صلح می‌پردازد. به اعتقاد نویسنده سیاستمداران آمریکایی شناخت مناسبی از اعراب و منافع آنها ندارند. زیرا نه تنها تعداد شهروندان عرب در آمریکا اندک است بلکه اعراب به اندازه کافی به مهارت‌های تبلیغاتی توانایی ندارند. همین مسئله سبب شده است که علی‌رغم فقر و مشکلات اجتماعی گسترده برای اعراب سرزمین‌های اشغالی، اکثر موافقتنامه‌های صلح در راستای منافع شهروندان یهودی باشد.

۱