درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > کشورهای قفقاز > (۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نقش ایران در حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ به‌طور عام و در تامین صلح و ثبات در منطقه موردمناقشه به‌طور خاص، بسیار مهم و تاثیرگذار است. همچنین ایران به‌عنوان تنها کشور ثالث هم‌مرز با منطقه موردمناقشه، به‌هیچ وجه به تشدید فعالیت نظامی در مرزهای خود علاقه‌مند نیست. نوشتار حاضر در صدد بررسی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان ایران و قره‌باغ و همچنین راهبردهای پیش‌روی ایران برای حل‌وفصل مناقشه قره‌باغ است.
نام قفقاز با ارمنستان و جمهوری آذربایجان و گرجستان گره خورده است، اما بخش مهمی از این منطقه تحت عنوان قفقاز شمالی در قلمرو فدراسیون روسیه قرار گرفته و شامل جمهوری‌های خودمختار داغستان، چچن، اینگوش، اوستیای شمالی و... می‌شود. در دو دهه اخیر سلفی‌گری افراطی به منزله مهم‌ترین تهدید امنیتی در قفقاز شمالی نهادینه شده و در شرایطی که ترکیه بخش عمده بازار منطقه را از آن خود کرده و همزمان با بحران سوریه، زمان آن رسیده که مسکو در مورد سیاست‌های محدودکننده‌اش درقبال حضور فرهنگی و اقتصادی ایران در قفقاز شمالی تجدیدنظر کرده و به رویکردهای کلانی که از دوران جنگ‌های ایران و روسیه در تحدید حضور ایران در قفقاز شمالی وجود داشته است، پایان دهد.
۳. U.S. and Iranian Strategic Competition: Turkey and the South Caucasus ، بهمن ۱۳۹۱
رقابت استراتژیک ایران و آمریکا: ترکیه و قفقازجنوبی
نوشتار حاضر به بررسی آنچه رقابت فزاینده میان ایران و آمریکا برای نفوذ در ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز جنوبی می‌نامد پرداخته و این موضوع را در محورهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده است.
محوری‌ترین ویژگی سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تکیه بر منافع اقتصادی و امنیتی است. لذا بر خلاف دیدگاه بعضی تحلیل‌گران، ایران هیچ‌گاه سیاست خارجی خود را در این منطقه بر پایه ایدئولوژی، ارزش‌ها و آرمان های دینی بنا نکرده است، به گونه‌ای که مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی خود را در قفقاز، حفظ امنیت مرزها و تمامیت ارضی، حاکمیت، وحدت ملی، تامین امنیت انرژی و توسعه اقتصادی پایدار شمرده است. ایران با راهبردی که از چهار ضلع محوری همکاری و همگرایی کارکردی - اقتصادی؛ میانجی‌گری و مدیریت بحران؛ موازنه‌سازی و امنیت همکاری ‌جویانه تشکیل شده، در قفقاز منافع و اهداف خود را پیگیری می‌کند.
قوم‌گرایی یکی از اصلی‌ترین دلایل ناامنی در قفقاز طی سالیان اخیر بوده است. در حال حاضر درگیری میان کمونیست‌های مختلف (اوست‌ها و اینگوش‌ها، کارچای‌ها و چرکس‌ها، آوارها و دارگین‌ها ‌و ...) از جمله مهم‌ترین مناقشات بالقوه قومی در قفقاز شمالی است. نوشتار حاضر ضمن مرور مناقشات قومی موجود در قفقاز، به بررسی سیاست خارجی قفقازی ایران و ارائه راهکارهایی در این زمینه پرداخته است.
توسعه همکاری منطقه‌ای، در عصر حاضر، اهمیت زیادی دارد. سعی می‌شود اهداف ایران درجهت توسعه همکاری با کشورهای قفقاز جنوبی مورد مطالعه قرارگیرد. شناخت کشورهای قفقاز، بررسی منافع کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در توسعه همکاری با قفقاز، بیان منافع ملی ایران در روابط با قفقاز و برعکس و شناخت موانع، تحولات موثر بر امنیت ملی، نتیجه‌گیری و تبیین اهداف در جهت توسعه همکاری ایران و کشورهای قفقاز جنوبی با توجه به فرصت‌ها، تهدیدات و موانع مورد بررسی قرار گرفته ‌است. طبق تحقیقات با تبیین اهداف مناسب همچون حسن همجواری، توسعه تعاملات اقتصادی و فرهنگی، شکل‌دهی مناسب به ساختار دفاعی و تقویت انگیزه ملی بر مبنای هویت اسلامی، همکاری با کشورهای قفقاز جنوبی را توسعه داد و در راستای امنیت و منافع ملی اقدام کرد.

۱