درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای شرقی > روسیه فدراتیو > (۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        نوشتار حاضر درپی پاسخ به این سؤالات است که روسیه چگونه با استفاده از قدرت نرم توانسته بدون کمترین درگیری شبه‌جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه الحاق کند و همچنین دکترین نظامی جدید روسیه تا چه حد در این امر مؤثر بوده است؟ روش پژوهش در این نوشتار با استفاده از روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و منابع دست اول موجود در مورد قدرت نرم و دکترین نظامی روسیه است که به کمک آن تحلیل وقایع پیرامون الحاق کریمه به خاک روسیه ممکن می‌شود.
۲. روسیه‌شناسی ، اسفند ۱۳۹۴
روسیه به‌واسطة تاریخ پرفرارونشیب، جغرافیای گسترده، اقتصاد متنوع، فرهنگ مختلط، اجتماع مرکب، ویژگی‌های سیاسی، مزیت‌های ژئوپلیتیکی و امتیازات ژئواکونومیکی، یکی از ساخت‌های پیچیده و خاص در نقشة جهان است که نه‌تنها خود روس‌ها، بلکه سایر کشورها نیز بر این امر تأکید دارند. در نوشتار حاضر تلاش شده است که مروری کوتاه و درعین‌حال کاربردی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و روندهای جاری در روسیة معاصر ارائه شود. براین‌اساس، با تمرکز بیشتر بر مقطع اخیر، طی هشت بخش، این ویژگی‌ها و روندها در زمینه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست منطقه‌ای، اقتصادی، نظامی ـ امنیتی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و درعین‌حال، به بستر تاریخی تحولات و ارتباط معنادار این عرصه‌ها با یکدیگر نیز توجه شده است.
رهبران اتحاد جماهیر شوروی با به کار گرفتن سیاست‌های زبانی سعی در متحد ساختن قلمرو وسیع کشوری داشتند که مردمانش از اقوام و زبان‌های مختلف بودند. در سال 1989 ماده‌ای به قانون اساسی این کشور اضافه شد که بر اساس آن، زبان روسی به‌عنوان زبان رسمی بین اقدام برگزیده شد. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و اعلام استقلال جمهوری‌ها، از اولین اقدامات، زنده کردن زبان ملی و قرار دادن آن به‌عنوان زبان رسمی کشور بود. این توجه در برخی کشورها تا حدی پیش رفته که منجر به کنار زدن زبان روسی، بحث و اختلاف نظر و همچنین مبارزات سیاسی شده است. در نوشتار حاضر جایگاه و اهمیت زبان روسی در دوران شوروی و سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نقش این زبان به‌عنوان همگرایی جمهوری‌های حاصل از فروپاشی بررسی شده است.
گروه مطالعات روسیه در موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا در دانشگاه تهران به دنبال برگزاری دو دوره کوتاه‌مدت روسیه‌شناسی با هدف آشنایی با مبانی نظری روس‌شناسی و وضعیت این مطالعات در جهان امروز، مروری بر تجربه روس‌شناسی ایران و شناخت روسیه از منظر فرهنگ، زبان و ادبیات این کشور همایش روس‌شناسی در ایران و جهان را با همکاری گروه زبان و ادبیات روسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار کرده است.
۵. Russia versus the United States and Europe- or Strategic Traiangle? ، آبان ۱۳۸۴
روسیه در برابر آمریکا و اروپا ـ یا مثلث استرتژیک؟
گزارش حاضر مجموعه‌ای است از مقالات که در ارتباط با محورهای مرتبط توسط افراد مختلف نوشته شده است. آنچه از مجموع این مقالات می‌توان یافت این است که سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه بار دیگر نگرانی‌های عمیقی را در غرب برانگیخته و آنها را نیازمند ارزیابی مشکلات فراروی هماهنگی سیاست‌های خود درقبال روسیه و چشم‌انداز آن نموده است. در پایان این مجموعه از اروپا و آمریکا خواسته شده تا آشکارا و شفاف خطرات تحولات کنونی در روسیه را به مسکو گوشزد نمایند، رهبری روسیه را به اصلاحات دموکراتیک متقاعد سازند، مسکو را به حل مناقشات منطقه‌ای تشویق نمایند، بر پیش‌شرط‌های عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی پافشاری کنند و به ثبات هرچه بیشتر منطقه پست شوروی کمک نمایند.

۱