درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > سیاست بازرگانی > (۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. Trump’ın Seçilmesi ve İran Ekonomisi ، آذر ۱۳۹۵
انتخاب ترامپ و اقتصاد ایران
نویسنده در ابتدا شرایط اقتصادی خارجی ایران بعد از توافق هسته‌ای را ارزیابی کرده است. به باور وی، به‌رغم ترافیک دیپلماسی و رفت‌وآمدهای متعدد هیات‌های اقتصادی به ایران بعد از توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران رونق مورد انتظار را تجربه نکرده است. به ادعای وی، یکی از دلایل این امر این است که اکثر اسنادی که بین ایران با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی امضا شده است ماهیت تفاهم‌نامه دارند که ازنظر حقوقی تعهدآور نیستند و فقط می‌توانند راه را برای همکاری عملی سرمایه‌گذاران باز کنند. وی رفتار منفی ترامپ درقبال توافق هسته‌ای با ایران و برجام را به دو گونه برآورد کرده است: ملغی نمودن برجام است که در زمرۀ اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارد و سپردن این کار به کنگره.
سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد بین‌المللی توسعه بازرگانی در سطح جهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این سازمان با آن‌که ادامه دهنده راه گات است اما حوزه فعالیت‌های آن بسیار فراتر از گات است به گونه‌ای که خدمات را نیز در بر می‌گیرد. پیوستن ایران به این سازمان از جمله بحث‌های تخصصی و مهم در این کشور است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی مستلزم عدم وضع مالیات بر واردات است و این موجب کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد که این امر یکی از مشکلات ایران در راه پیوستن به WTO است. در واقع می‌توان گفت ایران باید ابتدا طی فرایند خصوصی‌سازی به موفقیت‌هایی دست یابد آنگاه به پیوستن موفقیت‌آمیز خود در سازمات تجارت جهانی امیدوار باشد
پس از هشت دور مذاکرات گات برای از بین بردن موانع تجارت جهانی، در دور نهم که در اروگوئه برگزار شد سازمان تجارت جهانی WTO تاسیس گردید. این سازمان که می‌توان از آن به عنوان تحولی در مناسبات تجاری نام برد مورد توجه و اقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است، چرا که با توجه به تعداد و قدرت اعضای این سازمان ، عضو نبودن در این سازمان به معنی انزوای بین‌المللی است. ایران نیز از سال‌ها پیش خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است، اما در راه رسیدن به این هدف، مشکلات و موانعی را پیش رو دارد. یکی از مهم‌ترین موانع، سیاست‌های بازرگانی ایران در مورد ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی است که مغایر با قوانین سازمان است.

۱