درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط خارجی > سوئیس > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        آغاز روابط ایران و سوئیس به قرن هفدهم میلادی بازمی‌گردد. دراین میان، به دلیل بی‌طرفی رسمی سوئیس در مسائل سیاسی بین‌المللی، روابط سیاسی این کشور با ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب دستخوش تحولاتی نظیر آنچه در رابطۀ ایران با سایر کشورهای غربی رخ داد، نشد و در دوران تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران نیز سوئیس تغییر محسوسی در مراودات خود با ایران ایجاد نکرد. این نوشتار گفت‌وگویی است با دکتر عباس لقمانی، تحلیلگر مسائل اروپا، که به بررسی بیشتر روابط ایران و سوئیس پرداخته است.

۱