درگاه دید > موضوعات > سیاست و حکومت > ملی گرایی > (۱۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن، چه قرائت جدیدی از ملی‌گرایی ارائه داده است؟ فرضیۀ اصلی در پاسخ به پرسش مزبور، این است که رفتارشناسی جمهوری اسلامی ایران در برخی وقایع و تحولات سیاسی- اجتماعی تعیین‌کننده و اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله و سند هویت ملی و رویکرد نسبت زبان فارسی و هویت باستانی، نشان‌دهندۀ ایجاد یک تلفیق سازنده میان دو منبع هویت‌ساز یعنی ایرانیت و اسلامیت در راستای تحقق اهداف انقلابی وحفظ نظام جمهوری اسلامی ایران است. چهارچوب نظری انتخاب‌شده برای پژوهش، نظریۀ ‌ام‌القری است.
توسعه در پیوند با ناسیونالیسم و دولت‌های ملی و توسعه‌خواه در اروپا، آمریكا و برخی از كشورهای آسیایی محقق شد، ولی امروزه در عصر جهانی شدن، ناسیونالیسم و دولت‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. كشورهایی كه تا دهه 1980 توانستند به كمك این‌گونه دولت‌ها در قالبی ملی توسعه یابند، در فرآیند جهانی شدن نیز می‌توانند از فرصت‌ها و امكانات حاصله استفاده كرده و رقابتی عمل كنند و جهانی شوند؛ اما در اكثر كشورهای جهان سوم كه دولت‌ها فاقد جهت‌گیری‌های ملی و توسعه‌ای بودند، در دوره جهانی شدن در وضعیت بسیار شكننده‌تری قرار دارند و نمی توانند به آسانی توسعه یابند. این نوشتار درصدد است با توجه به ماهیت فرآیند جهانی شدن و ضعف و ناكارآمدی دولت‌ها، این وضعیت شكننده و دشوار را بررسی و تحلیل نماید.
این نوشتار به تبیین تفاوت‌های دو واژه ملت‌گرایی و ملی‌گرایی برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌های نظری پرداخته است. همچنین سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که رویکرد فدراسیون انقلابی ارمنی‌های هقاپوخاکان داشناکسوتیون، یعنی تاثیرگذارترین جنبش عقیدتی ـ سیاسی در تاریخ یک صد ساله ارمنیان، به این دو مقوله ایدئولوژیکی چیست.
بررسی مختصر شکل‌گیری مطبوعات و انواع آن، تعریف مفهوم هویت ملی و عناصر آن و تمهید استدلال‌هایی چند در برابر این فرض که چگونه گسترش مطبوعات به ایجاد جامعه مدرن مدد رسانده است، از جمله مسائلی است که این نوشتار به آن پرداخته و به منظور تمهید پشتوانه نظری نیز از دیدگاه‌های متفکرانی چون جان تامسون، هابر ماس، بندیکت اندرسون، هارولد لاسون و پاول لازارسفلد استفاده کرده است.
۵. Anatomy of a "Political Chameleon": Re-examining Fluid Shapes and Solid Constants of Nationalism and Nation-Building ، آذر ۱۳۸۸
کالبدشکافی یک دمدمی‌مزاج سیاسی: اشکال سیال و محتوی خشک ناسیونالیسم و ملت‌سازی
نوشتار حاضر از چشم‌اندازی تئوریک موضوع ناسیونالیسم و ملت‌سازی را مورد بحث قرار داده است. نویسنده با تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع ناسیونالیسم ارتباط میان ملت‌سازی و هویت جمعی مردم را به‌مثابه فراهم‌کنندگان ناسیونالیسم مورد توجه قرار داده است.
هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. لذا یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی در همه نظام‌های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد، اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است؛ ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه‌ها و شاخص‌های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه‌گیری علمی به وجود آید و هویت ملی دارای ایعاد جامعه‌ای، تاریخی، حغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است که هر یک از ابعاد دارای مولفه‌ها و شاخص‌های خاص هستند. در این نوشتار سعی شده این عناصر و شاخص‌ها تعیین و توصیف شوند تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم شود.
۷. Us and Them : The Enduring Power of Ethnic Nationalism ، تير ۱۳۸۷
ما و آنها: قدرت جاودان ناسیونالیسم قومی
این مقاله ضمن بررسی سیاست‌های هویتی و ظهور ناسیونالیسم قومی، نقش ناسیونالیسم قومی را در شکل دادن به سیاست‌های جهانی در گذشته و آینده مورد توجه قرار داده است.
۸. فرهنگ استراتژیک ، دي ۱۳۸۶
آشنا نمودن مخاطبان با مبانی و رویکردهای مختلف در حوزه فرهنگ و امنیت با گرایش فرهنگ استراتژیک یکی از اهداف این کتاب است که تلاش دارد با توجه به محورهایی همچون، بررسی نظریه‌های فرهنگی از امنیت، بررسی ویژگی‌های فرهنگ استراتژیک در تحلیل رفتارهای راهبردی و همچنین ارزیابی مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فرهنگ استراتژیک به شناخت بهتری از مقوله فرهنگ استراتژیک برسد.
۹. Dieu, la nation et l’armée, une sainte trinité ، مرداد ۱۳۸۴
خدا، ملت و ارتش، یک تثلیث مقدس(در آمریکا)
رابطه میان ناسیونالیسم و مذهب در آمریکا همواره در جریانهای سیاسی آمریکا کمابیش مشهود بوده است، به خصوص زمانی که صحبت از مشیت و تقدیر الهی می‌شود. امروزه در آمریکا سخرانیهای ناسیونالیستها و مذهبیون به طرز آشکاری با یکدیگر آمیخته شده و بهم شباهت پیدا کرده است. در عرصه سیاسی آمریکا، چنین طرز تلقی مختص محافظه کاران است آنها بر روی سه مفهوم اساسی که شامل خدا، ملت و جنگ است تاکید ویژه‌ای دارند. نویسنده این مقاله به بررسی طرز تلقی محافظه کاران آمریکا از این سه مفهوم و استفاده از آنها در سیاست داخلی و خارجی پرداخته است. او همچنین دیدگاه لیبرالها در باره این سه مفهوم و تفاوتهایش را با آنچه که محافظه کاران در این باره می اندیشند، بیان می کند.
۱۰. لیبرالیسم(بخش دوم) ، تير ۱۳۸۳
لیبرالیسم و ناسیونالیسم هر دو از ایدئولوژیهای اخیر عصر حاضرند که همزمان باهم سر برآورده و از ادبیات نسبتا مشابهی در ارائه نظریات خود بهره می‌برند، ولی از بسیاری جهات اساسی کاملا متفاوتند. این امر چند مساله هنجارین و جامعه شناختی جالب را مطرح ساخته که محور اصلی مباحث مقاله است. بررسی واپس نگری ناسیونالیسم برخلاف لیبرالیسم،ریشه‌های فکری ناسیونالیسم و لیبرالیسم در قالب نظریه هنجارین سیاسی و لیبرالیسم سودمدار از جمله مباحث بخش دوم این نوشتار است.

۱ | ۲ |