درگاه دید > موضوعات > اقتصاد و تجارت > تحريم اقتصادی > (۲۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        موضوع ناکارآمدی و لزوم بازنگری در ساختار تحریم‌ها، به‌ویژه آنچه ازسوی سازمان ملل متحد و به‌خصوص شورای امنیت درحال انجام است، یکی از اصلی‌ترین و چالش‌‌برانگیزترین مسائل پیش‌ روی جامعۀ بین‌المللی است. در این نوشتار، کوفی عنان و گیشور محبوبانی به‌عنوان دو تن از برجسته‌ترین کنشگران حوزۀ نظری و عملی در سیاست جهانی، در مقام چاره‌جویی بر این مسئله برآمده‌اند. این دو اندیشمند با ارجاع به تجربه‌های موجود، مبانی مشروعیت و کارآمدی تحریم‌ها را هدف قرار داده و درپی بازنگری در بنیادها و مصادیق آن هستند.
۲. Ce que Laurent Joffrin ne nous dit pas ، شهريور ۱۳۹۴
آنچه لوران ژوفرن به ما نگفته است
نوشتار حاضر نقد و بررسی‌ یکی از مقالات چاپ‌شده لوران ژوفرن، روزنامه‌نگار فرانسوی، درخصوص بی‌فایده بودن تحریم علیه رژیم صهیونیستی است. این روزنامه‌نگار در مقالۀ خود، تحریم‌های علیه رژیم صهیونیستی را تحریم علیه مردم اروپا دانسته و عنوان کرده است رژیم صهیونیستی برابر با آن دسته از کشورهای اقتدارگرای جباری نیست که برای اقدامی قهری علیه آن تحریم وضع شود، اما ازنظر نویسندۀ این نقد، اعتراضات لوران ژوفرن و حتی راه‌حل‌های وی هستند که باید به‌خاطر بی‌منطقی موجود در آنها بازنگری شوند. از دید نویسنده، عمل به آنچه ژوفرن مروج آن است به‌معنای تسلیم در برابر بی‌عدالتی‌ها، ادامۀ اشغال و شهرک‌سازی، و پذیرش روند استعماری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌هاست.
هدف نوشتار حاضر واكاوي تاثيرات رژيم تحريم بر اتحاديۀ اروپا و كارايي اعمال تحريم بر فدراسيون روسيه است، اما سئوال اصلي مطرح در اينجا تاثيرات تحريم‌ها و كارايي آنها است و اينكه چه راه‌كارهايي براي كاهش تبعات برقراري رژيم تحريم‌ها وجود دارد؟ در پاسخ، اين فرضيه مطرح است كه رژيم تحريم‌ها هم بر كشورهاي فاعل و هم بر كشور هدف داراي تبعات فراواني بوده و خواهد بود. براي بررسي اين تبعات بايد به تفكيك «تاثير» و «كارايي» تحريم‌ها پرداخت. درحالي‌كه در مورد كشورهاي فاعل بايد به تاثيرات تحريم‌ها پرداخته شود؛ در مورد كشور هدف آنچه اهميت دارد، كارايي تحريم‌ها است. لذا نوشتار حاضر تلاش كرده تا در قالب نظريۀ رژيم‌ها مسائل پيش آمده در تحريم‌ها را مورد بررسي قرار دهد.
۴. The Politics of Leverage in International Relations: Name, Shame, and Sanction ، خرداد ۱۳۹۴
سیاست اهرم فشار در روابط بین‌الملل: نام بردن، شرمنده کردن، و تحریم نمودن
کتاب حاضر مطالعه‌ای در راستای ارزیابی سیاست (name and shame) در حقوق بشر است. نویسنده در بخش نخست به بررسی محدودیت‌های این سیاست، روند بین‌المللی و داخلی آن، اثرگذاری طرف ثالث بر آن، و بهبود پاسخگویی پرداخته است. وی تلاش دارد نوعی پیشنهاد برای اثربخشی بیشتر این سیاست ارائه دهد. در بخش دوم، این سیاست در روندهای اجرایی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که آیا می توان دامنۀ این سیاست را به دیگر فضاها و امور تسری بخشید یا خیر؟ در پایان نیز مانند سایر روندهای حقوق بشری موضوع اهرم‌هایی برای کارآمدی و فشار برای اجرای اصول حقوق بشر مطرح شده است.
۵. Improving the Effectiveness of Sanctions: A Checklist for the EU ، آذر ۱۳۹۳
افزایش تاثیرگذاری تحریم‌ها: چک لیستی برای اتحادیۀ اروپا
به باور نویسنده، استفادۀ فزایندۀ اتحادیۀ اروپا از ابزار تحریم در دهۀ گذشته، درحالی صورت گرفته که این اتحادیه فاقد پیش/ ارزیابی و مرحلۀ برنامه‌ریزی اقتضائی درقبال تحریم‌ها بوده و به همین خاطر رژیم‌های تحریمی‌اش فاقد تاثیر حداکثری و حتی موثر بوده‌اند. نویسنده تلاش کرده تا به سوالات مطرح در زمینۀ بهینه کردن طراحی تحریم‌های اروپایی پاسخ دهد. از دید وی، چک‌لیستی که در پایان این پژوهش ارائه شده، ابزار مناسبی است تا اتحادیۀ اروپا با بهره‌گیری از آن بتواند بهترین مجموعۀ تحریمی را وضع و اعمال کند.
امروزه توجیه وضع و اعمال اکثر تحریم‌های اقتصادی با داعیه‌های حفظ حقوق‌بشر و اجبار به اجرای آن در دولت هدف (هدف وضع تحریم) است. با این همه نگاهی دقیق‌تر به آثار ناشی از تحریم‌ها و همچنین موفقیت یا شکست آنها در دستیابی به منظور خود، نمایان می‌سازد که تحریم‌ها ابزار مناسبی برای ارتقای حقوق‌بشر نیستند. این وسیله ناکارآمد، آثار سوئی دارد که می‌تواند به تنزل حقوق‌بشر در کشور هدف بینجامد. با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد به ضوابط حقوق‌بشری و همچنین ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعی، باید از منظری نو نگریست؛ منظری که بتواند محدودیت بر سر راه اعمال تحریم‌های اقتصادی ایجاد کند. نوشتار حاضر تحریم‌های اقتصادی را از منظر حقوق بشری مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است.
شوراي امنيت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به طور گسترده‌اي از ابزار تحريم استفاده کرده است. مطالعه پيامدهاي اعمال تحريم‌ها در كشورهاي هدف نشان مي‌دهد، بيشترين رنج و آسيب اين محدوديت‌ها بر مردم عادي وارد شده و موازين حقوق بشر در اثر تحريم‌ها به طور گسترده‌اي نقض شده است. ازآنجاكه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي در پرتو رعايت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شوراي امنيت واگذار شده، وضع چنين تحريم‌هايي به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و ساير معاهدات حقوق بشر، تخطي از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني اين شورا و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شوراي امنيت از تعهدات بين‌المللي خود در زمينه حقوق بشر، موجبات مسئوليت بين‌المللي اين شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پيدا مي‌كند.
اغلب تصور شده که اهرم‌های نظامی تنها ابزار کارآمد برای دسترسی به اهداف سیاسی‌ هستند. بااین‌حال، از زمان جنگ جهانی اول، تحریم‌های اقتصادی نیز به‌عنوان جایگزین جنگ، مدنظر قرار گرفته‌ و حامیان این دیدگاه براین‌نظرند که این نوع تحریم‌ها ضمن اینکه انسانی‌ترند، همطراز ابزارهای نظامی به‌شمار می‌روند. یکی از مهم‌ترین پژوهش‌ها ناظر بر امر فوق پژوهش گری هافباوئر، جفری اسکات، کیمبرلی اَن الیوت است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ منتشر شد. اهمیت این تحقیق به‌اندازه‌ای بود که می‌توان آن را مهم‌ترین مرجع در زمینه مطالعه علمی تحریم‌های اقتصادی درنظر گرفت؛ بولتن حاضر خلاصه تفصیلی نقد رابرت پیپ بر پژوهش سه محقق فوق است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شده است.
۹. تحریم‌ها به مثابه استراتژی کلان ، تير ۱۳۸۹
Sanctions as Grand Strategy
تحریم اقتصادی همواره به عنوان اهرم فشاری علیه ملت‌ها و دولت ها استفاده شده است. دراین میان این تحریم ها به عنوان ابزاری برای مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی درآمده است. به نظر نویسنده آمریکا علاوه بر این، از تحریم‌ها در راستای دو هدف دیگر (درمورد کره شمالی) استفاده می‌کند که یکی در راستای اهداف سیاست داخلی و دیگری پیغام بازدارندگی به کشورهای دیگری است که در صدد حرکت به سوی هسته‌ای شدن هستند. نوشتار حاضر ضمن تبیین مسئله تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر دولت‌ها و ملت ها، به بررسی تحریم‌های اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه علیه ایران پرداخته است.
۱۰. Sanctioning North Korea: The Political Economy of Denuclearization and Proliferation ، مرداد ۱۳۸۸
مجازات‌ها علیه کره شمالی: اقتصاد سیاسی خلع سلاح اتمی و اشاعه
به باور نویسنده، کشوری همچون کره شمالی در مقابل فشارهای اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر است چرا که در بسیاری از موارد به واردات خارجی وابسته بوده. این مساله سبب شده است تا به‌دنبال وضع تحریم‌های شدید اقتصادی علیه این کشور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، وابستگی این کشور به چین که مایل به افزایش بیشتر فشارها علیه کره شمالی است، افزایش یابد. آمریکا کرۀ شمالی را باید از طریق برداشتن برخی فشارها، ترغیب کند تا از دنبال کردن برنامۀ نظامی و اتمی خود دست برداشته و در عین‌حال از نظر مالی و بین‌المللی نیز به فشارهای خود ادامه دهد.

۱ | ۲ | ۳ |