درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > اروپا > اروپای غربی > انگلستان > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        بررسی برآورد سرزمینی و سیاسی انگلستان، نگاهی به اوضاع مسلمانان در این کشور، بررسی میزان نفوذ صهیونیسم در انگلستان، بررسی کارنامه و عملکرد سه حزب اساسی در سیستم سیاسی این کشور و چند محور دیگر از جمله مواردی است که در این کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۱