درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > روابط نظامي > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        در دهه ۵۰ شمسی درباره جنگ ظفار مطالب زیادی گفته یا نوشته شد، اما در آنها کمتر به نحوه عملیات نظامی، تاکتیک‌ها، مشکلات نیروی اعزامی و جنگ‌افرازهای به کار رفته و تلفات انسانی ارتش ایران توجه نشان داده می‌شد، زیرا عوارض سیاسی و اجتماعی آن می‌توانست پیامدهایی منفی برای حکومت پهلوی ایجاد کند. این نوشتار در صدد است ابعاد و زوایای کمتر پرداخته‌شده جنگ ظفار را به تصویر بکشد.

۱