درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > شرق آسیا > ژاپن > (۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. انجمن مطالعات ژاپنی استرالیا ، آبان ۱۳۸۴
Japanese Studies Association of Australia
انجمن مطالعات ژاپنی استرالیا، انجمنی تخصصی و وابسته به دانشگاه ملبورن است که به مطالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه ژاپن براساس ابعاد و رشته‌های مختلف، ازجمله مردم‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، زبان، سیاست، جامعه‌شناسی و فرهنگ می‌پردازد.

۱