درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > کشورهای هم‌دین و هم‌نژاد > کشورهای اسلامی > سیاست و حکومت > دخالت خارجی > (۲ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        ۱. جنگ برای آزادی ، شهريور ۱۳۸۲
جنبشهای ملی گرای عرب در خاور میانه به همراه حکومت دینی در ایران و القاعده به عنوان یک سازمان اسلامگرای سنی از جمله جریانهایی است که با مدرنیته و تجدد غربی در جنگ است. . جنگ جهانی چهارم اصطلاحی است که الیوت کوهن اندکی پس از حوادث یازده سپتامبر ۲۰۰۲ آن را مطرح کرد تا وجوه اشتراک ان را با جنگ جهانی سوم یا جنگ سرد را توصیف کند. طولانی بودن جنگ، بکارگیری گهگاه نیروی نظامی در آن و عنصر ایدئولوژیک که یکی از جنبه های مهم این جنگ خواهد بود، از جمله تشابهات جنگ جهانی سوم و چهارم است. در این راستا نویسنده با اشاره به پیروزی بلوک غرب در جنگ سرد با بررسی تشابهات پیش گفته در رابطه با کشورهایی که فاشیست و اسلامگرا نامیده به پیش‌بینی پیروزی غرب در این جنگ پرداخته است.
ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی طی مصاحبه ای با روزنامه الحیات اظهار می دارد که به عقیده وی جنگ عراق مغایر با قوانین بین‌المللی و اراده ملل متحد است و برای کشورهای کوچک مانند مالزی می‌تواند خطرناک باشد. دموکراسی نباید به زور به کشورها تحمیل شود وباید به حفظ استقلال کشورها احترام گذاشته شود. وی به کشورهای اسلامی توصیه می‌کند تا با اتحاد جلوی تهاجمات را بگیرند. او معتقد است طرح نقشه راه با توجه به تسلط طلبی شارون بی‌نتیجه است و مشکل عراق حل نمی‌شود مگر این‌که سازمان ملل در بازسازی آن نقش اساسی داشته باشد. وی معتقد است که با وجود بی‌حد بودن قدرت آمریکا، کشورهای دیگر باید با تک روی این کشور مخالفت کنند.

۱